הגישה הבוקר (א') הצעת חוק שתאפשר לשרים לבחור את היועץ המשפטי שייצג את משרדם, כך עפ"י דיווח ב"ידיעות אחרונות". עד כה נבחרו היועצים המשפטיים באמצעות פנימי אליו ניגשו עובדי מדינה בלבד. ההצעה תקים שיאפשרו גם למועמדים חיצוניים להתמודד על התפקיד.

וועדת האיתור שתסנן את המועמדים תכלול חמישה חברים: מנכ"ל המשרד הרלוונטי, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, נציב שירות המדינה או נציגו, נציג ציבור ונציג אקדמיה. לאחר מכן השר הממונה יבחר את המועמד הרצוי והמינוי יקבל תוקף לאחר הסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

שינוי שיטת המינויים, למרות התנגדות היועמ"ש. שרת המשפטים איילת שקד והיועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט. צילום: פלאש 90
שינוי שיטת המינויים, למרות התנגדות היועמ"ש. שרת המשפטים איילת שקד והיועמ"ש לממשלה אביחי . צילום: פלאש 90

הצעתה של שקד מגיעה למרות התנגדותו של היועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט ולאחר שהתברר כי לא יוכל להכריז שמדובר בהצעה שאיננה חוקתית. המתנגדים להצעה חוששים שבשל הפיכת המינוי לפוליטי יחלשו שומרי הסף. התומכים בהצעה, בהם רבים מחברי הממשלה, מאמינים כי המהלך יגביר את המשילות במשרדי הממשלה ויאפשר לאשר החלטות "אפורות" שעד כה נפסלו ביתר קלות.

בדברי ההסבר לחוק נכתב: "כיום נבחרים היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה בהליך של מכרז, ככל המשרות בשירות המדינה. תחילה מפורסם מכרז בין־משרדי שאליו יכולים להגיש מועמדות משפטנים העובדים בשירות המדינה. ככל שלא נבחר מועמד בשלב זה, מפורסם מכרז פומבי". עוד צוין כי "במסגרת תהליך זה אין לשר כל נגיעה או השפעה על תהליך המינוי, וזאת על אף ממשקי העבודה המרובים והמשמעותיים שיש לו עם היועץ המשפטי. על כן מוצע לשנות את תהליך הבחירה והמינוי למשרה, כך שיאפשר מעורבות רבה יותר של השר בהליך המינוי".

לדברי שרת המשפטים, "אין בהצעה כדי לפגוע פגיעה בסמכויות הנתונות ליועץ המשפטי למשרד הממשלתי או לעצמאות שיקול דעתו". לטענת שקד, לשינוי שיטת המינוי יתרונות רבים כמו קיצור הליכים, אפשרות למועמדים מתאימים מכלל האוכלוסייה להעמיד עצמם לבחירה ואפשרות לשר הממונה להביע עמדה ביחס ליועץ שיסייע לו במילוי התפקיד. "הצעת החוק תשביח את השירות המשפטי הציבורי ותסייע לממשלה לקדם מדיניותה. ההצעה תאפשר כבר בשלב הראשון הגשת מועמדותם של אנשי מקצוע מעולים. כמו כן תיווצר ההבנה שליועמ"ש משרדי יש שני תפקידים – מצד אחד הוא שומר על דרישות החוק ועל התנהלות ראויה, ומצד שני הוא שחקן מרכזי בקידום מדיניות הממשלה".

בת אל בנימין

בת אל בנימין

עורכת באתר ערוץ 20


:עוד באותו נושא