No Tag To Print

שיגור טיל מצפון קוריאה לעבר יפן, 14.9.17
שקד בכנס כלכליסט

שקד: "התפיסה שלנו היא ימין כלכלי ליברלי"

העומדת בראש 'הימין החדש' פורשת את משנתה הכלכלית, מבטיחה לפעול לשקיפות בהסתדרות ולצמצם רגולציה וטוענת: "ישראל היא מדינה בהפרעה"

It is not Android