No Tag To Print

שקד: "המחוקקים בטראומה מהמהפכה החוקתית"

שרת המשפטים נשאה דברים בפולמוס על חוק הלאום בסמינר אבות ומייסדים ללימוד מורשת ישראל. נשיא העליון לשעבר אהרון ברק: "זו הייתה טעות חמורה לא להתייחס לשוויון בחוק הזה"

שרת המשפטים איילת שקד נשאה היום (שישי) דברים במסגרת סמינר חוק הלאום של עמותת "אבות ומייסדים".

שקד התייחסה בדבריה לתפיסתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, שנכח גם הוא בכנס, ואמרה: "המתח שיש בין ערכים לאומיים לאוניברסליים הוא שהוביל לחקיקת חוק הלאום. הרגשנו שהרגל הדמוקרטית מעוגנת היטב בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אבל הרגל הלאומית לא מעוגנת.

שקד הזכירה את המאבק שהיה בבית המשפט העליון על חוק האזרחות שבסיומו, על חודו של קול, הופסק אזרוח של פלסטינים שמתחתנים עם ערבים ישראלים. "ברור שיש כאן פגיעה קשה בזכויות הפרט", אמרה השרה אך הוסיפה: "בסיטואציה שנוצרה היה צריך להפסיק את האזרוח. והיה ויכוח גדול מאוד. אמרו לי שזה ויכוח שקרע את בית המשפט העליון לשני מחנות. השופט חשין צוטט לאחר פרישתו כאומר: 'השופט אהרון ברק מוכן שיתפוצצו 30 עד 50 אנשים, העיקר שיהיו זכויות אדם. אני לא מוכן הוא חושב כך אני חושב אחרת. לשמחתי אני הייתי הרוב'".

לדבריה, כשהמדינה הגנה על חוק האזרחות נטענו רק את הטענות הביטחוניות ולא טענו גם את הטיעונים הלאומיים שחוק האזרחות מנע זכות שיבה זוחלת. "זו לא בושה לומר שאנחנו רוצים לשמור על הרוב היהודי של מדינת ישראל ולמנוע זכות שיבה זוחלת דרך נישואים", אמרה.

השרה שקד הצדיקה את העובדה שהמילה שוויון נעדרה מהחוק בכך ש"המחוקקים בטראומה, בצדק, כתוצאה מהמהפכה החוקתית". "הם מאוד חוששים לתת כלים חוקתיים בידי בית משפט העליון. החשש מהמילה שוויון הוא כתוצאה מטראומה בה מצוי המחוקק, כתוצאה מהפרשנות של בית המשפט לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו".

מוקדם יותר טען השופט ברק כי יש לתקן את חוק הלאום. "טעות חמורה שלא להזכיר בחוק את הכרזת העצמאות ואת השוויון", אמר. "יש גם להוסיף לחוק את ההגדרה יהודית ודמוקרטית"

It is not Android