No Tag To Print

שעות לאחר ההופעה: העליון ביטל את החלטת המחוזי

תגובות סוערות במערכת הפוליטית

שעות לאחר שבית המשפט המחוזי בנצרת אישר את קיומו של האירוע למגזר החרדי בהפרדה בין גברים לנשים,שופטי בית המשפט העליון קבעו כי "בית המשפט המחוזי חרג מסמכותו, ופסק דינו מבוטל". השופטים דנו בעתירה של שדולת הנשים אחרי שהאירוע בעפולה כבר החל עם הפרדה מלאה בין נשים לגברים.

חבר הכנסת אופיר כץ אמר בתגובה: "נכחתי הערב באירוע בעפולה, אירוע מקסים בו נכחו המוני הציבור החרדי מהאזור וכולם נהנו מאירוע המכבד את מנהגיהם, אך בדקות האחרונות התפרסמה הפסיקה של בג״ץ, וכולנו קבלנו הוכחה נוספת מדוע פסקת ההתגברות כל כך נחוצה למדינת ישראל".

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני אמר: "זה היה צפוי. דווקא ההחלטה של השופט שאפשר לקיים את האירוע הייתה ההפתעה.
כל האמירות שבית המשפט דואג לזכויות המיעוט הכל שקר.
כשזה מגיע לנושאים של הציבור החרדי או הדתי זה מזכיר את הסיפור של רבי יונתן אייבשיץ עם החתול והעכבר.
הם לא רואים לנגד עיניהם, לא זכויות מיעוט ולא דמוקרטיה.
זה מלחמה על השם ועל משיחו ואנחנו לא נרפה, לא נוותר ונמשיך בעזרת השם את המאבק בכל הכוח".

חה"כ ינון אזולאי (ש"ס) הגיב גם הוא להחלטת בג"צ: "ביטולו של פסק הדין בידי בג"צ מוכיח פטרונות והתנשאות של יושבי מגדל השן – תוך כדי התעלמות ממגזרים אחרים ומצדד בצורה חד צדדית ומפלה ללא שום הגיון. מבחינתם הציבור החרדי הוא שקוף וממודר".

ח"כ ישראל אייכלר כתב על ההחלטה: "עוד לא יבש הדיו מפסיקתו של השופט בן המיעוטים מנצרת שהבין את הצרכים של בני המיעוט הדתי, וכבר נחשף שוב קלונו של שלטון המשפט החילוני העוין את הציבור הדתי על כל צעד ושעל.

מי שחשב שמערכת המשפט החילונית מסוגלת להיות לצד שומרי הדת – התבדה הערב שוב.

מעולם לא בנינו על משפטי הערכאות האנטי דתיות וכדאי לא לבנות עליהם בעתיד. הם שפוטים בידי הרפורמים נותני לחמם ומארחיהם בחוץ לארץ. אין לנו שום נשק להתגונן מפני גזירות המשטר החילוני, מלבד הקלפי שהוא המעוז האחרון שעוד נותר בידינו.

כל זמן שלא פוסלים את המפלגות החרדיות, כפי שכנראה יקרה בקרוב, עלינו לנצל את זכות הבחירה עד תום. מי שלא מצביע למפלגות החרדיות תומך בשלטון הבג"צ שתמיד מתייצב נגד עם ישראל תורת ישראל וארץ ישראל".