No Tag To Print

סערת שלטי מפת המדינה בקריית גת הגיעה לסיומה: "טוב שתוקן העוול"

שלטי מפת המדינה שנתלו בעיר ללא ציון שטחי ירושלים, השומרון, רמת הגולן ובקעת הירדן – תוקנו

לאחר מחאה שהובלה על ידי תנועת "אם תרצו" בעקבות שלט מעורר המחלוקת בו ירושלים, רמת הגולן, יהודה, שומרון ובקעת הירדן לא נכללו במפה העירונית שפורסמה בעיר ולאחר שנשלחו ללשכת ראש העיר אלפי מיילים והודעות, החלה העירייה בתיקון השלטים הפרוסים ברחבי העיר.

כזכור, עיריית קריית גת פרסמה השבוע שלטי חוצות עם מפת המדינה אשר לא כוללים את יהודה ושומרון, רמת הגולן, בקעת הירדן וירושלים. שלטי החוצות הנושאים את סמל העירייה, ניתלו ברחבי העיר ועוררו סערה גדולה שכן אותם שלטים ממומנים על ידי כספי המיסים של תושבי העיר.

צילום: 'אם תרצו'

מתנועת "אם תרצו" נמסר בתגובה: "אנו שמחים שזעקת הציבור נשמעה היטב בלשכת ראש העיר. מחיקת ירושלים, הגולן יהודה ושומרון ובקעת הירדן מליבה הפיזי והתרבותי של המדינה כמוה כמחיקת המדינה כולה. טוב שתוקן העוול. אנו מודים לחבר המועצה יגאל וינברגר שהסב את תשומת ליבנו לאירוע."

יגאל וינברגר חבר מועצת קריית גת אמר כי: "אני שמח מאוד על כך שהמחדל הזה טופל. הייתי הראשון להילחם על כך שהשלטים יוחלפו לצד חבריי בתנועת "אם תרצו" ואהיה תמיד הראשון שיעמוד על זכותנו ההיסטורית והחשובה של ארץ ישראל השלמה. אני חייב לציין את תושבי קריית גת שהפגינו סולידריות ופטריוטיות ובצורה חד משמעית דרשו שבעיר תתנוסס מפה ציונית של מדינת ישראל ובגאווה.
המרכז החדש של המדינה לא יכול לוותר על ליבת המדינה ולא על גרגר אחד של אדמה."

It is not Android