ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת דנה היום בהצעת חוק שכירות הוגנת, על פיו המשכיר יודיע על סיום החוזה 90 יום לפני סיומו והשוכר יודיע 60 יום. אולם ההצבעה עליו נדחתה לדיון הבא. בין הנושאים שבמוקד המחלוקת: החובה להתקין כיורים נפרדים בשירותים ובמטבח.

קורת גג הוגנת. מתוך 'היום הזה' עם אמיר איבגי הלילה (ג')