No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

ועדת הבחירות המרכזית פסלה את היבא יזבק מהתמודדות לכנסת. יזבק: ניפגש בבג"צ

ברוב גדול: ועדת הבחירות המרכזית פסלה את היבא יזבק מהתמודדות לכנסת

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קיבלה ברוב גדול את בקשת עוצמה יהודית ושאר בקשות סיעות הימין לפסול את חברת כנסת היבא יזבק מהתמודדות לכנסת.