No Tag To Print

שוק חופשי: השר כץ בצעד נוסף

שר האוצר, ישראל כ״ץ, חתם היום (ה') על תקנות העברת כספים בין קופות גמל הפותחות את האפשרות לנייד כספים גם מקופות גמל להשקעה שלא הייתה אפשרית עד היום

בתקנות שקידמה רשות שוק ההון נקבע, כי עמיתים יוכלו לנייד את כספם מקופת גמל להשקעה אחת לאחרת, אפשרות שלא הייתה קיימת עד היום. עד לחתימת והפצת התקנות החדשות, נדרשו העמיתים למשוך את כספם תוך חיוב במס רווחי הון לצורך ביצוע הניוד. המהלך נועד בכדי לאפשר לכל עמית לבחור את מסלולו כך שיתאים לצרכיו וממדיו בניהול החיסכון וללא חיוב מס כאמור.

בנוסף ובמטרה לעודד את ציבור החוסכים להגדיל את ההכנסה שלהם לאחר גיל פרישה מאפשרות התקנות החדשות לעמיתים שעברו את גיל 60 לנייד את כספם לקופת גמל לקצבה, ולהגדיל את הכנסתם בתקופת הפרישה, ובכך ליהנות מפטור מלא ממס רווחי הון, וזאת במקום משיכת הסכום באופן חד פעמי. יתרה מכך, התקנות החדשות מקדמות תחרות בשוק קופות הגמל ועתידות להוביל לגמישות ולהתאמות פרטניות בתחום קופות הגמל להשקעה שלא היה קיימים עד היום.

 

השר ישראל כ"ץ. צילום: פלאש 90

 

שר האוצר, ישראל כ"ץ אמר כי הוא פועל "למען חוסנם וביטחונם הכלכלי של אזרחי ישראל הצו עליו חתמתי היום, מבטל את מס הניוד ועתיד לקדם את התחרות. אני רואה חשיבות רבה בתכנון כלכלי ארוך טווח בקרב הציבור ואמשיך לפעול להורדת החסמים והמסים בחסכונות הציבור תוך עידוד התחרות בין הגופים במדינה".