No Tag To Print

фото профиля Alexander Chernitsky, На изображении может находиться: 1 человек, борода, очки и часть тела крупным планом
צילום: פלאש 90

שופטים ושוטרים: שוטרים שיקרו בבית המשפט

בדיון בפני בית המשפט המחוזי שיקר החוקר לבית המשפט על הסמכתו לטעון בדיון, הצעדים שננקטו: המלצה לנקוט בצעדים פיקודיים

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, כבוד השופט (בדימוס) דוד רוזן, המליץ לראש אגף החקירות במשטרה לנקוט בצעדים פיקודיים כנגד שני אנשי משטרה בעקבות הטעייה של בית המשפט.

החלטת הנציב ניתנה בעקבות תלונה שהגיש עורך דין אשר הופיע בפני בית המשפט המחוזי במסגרת ערר שהגישה משטרת ישראל. באותו הדיון, כך לטענת עורך הדין המתלונן, חוקר המשטרה שטען מטעמה בערר לא היה מוסמך לטעון בפני בית משפט מחוזי.

על פי סדר הדין הפלילי, בפני בית המשפט המחוזי, היו רשאים לטעון תובעים משטרתיים או שוטרים אשר הוסמכו לכך על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

באותו הדיון השתתפו שני אנשי משטרה: קצין משטרה בדרגת רב-פקד וחוקר משטרה בדרגת רס"מ. לשאלת בית המשפט, האם החוקר בדרגת רס"מ מוסמך לטעון בפניו, השיב הקצין בחיוב ואכן החוקר טען בדיון בערר, מבלי להעמיד את בית המשפט על טעותו.

בהתייחסות המשטרה נטען, כי התלוות החוקר האחראי לקצין המוסמך לטעון היא פרקטיקה ידועה ומוכרת, העולה בקנה אחד עם תכלית החוק, וכי החוקר האחראי שואב את סמכותו כידו הארוכה של הקצין שהופיע עמו בדיון.

הנציב קבע בהחלטתו כי קצין המשטרה והחוקר האחראי בחרו להציג בבית המשפט מצג בלתי נכון, כלומר שהחוקר בדרגת רס"מ מוסמך לטעון, כאשר היה להם ברור כי החוקר מעולם לא הוסמך לטעון בבית משפט מחוזי. בכך הוטעה בית המשפט על ידם, וכתוצאה מכך התאפשר לחוקר לטעון במקרה זה טענות עובדה ומשפט כאילו הוסמך לעשות כן על פי חוק.

בנסיבות אלה מצא הנציב כי התלונה מוצדקת והמליץ בפני ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל לנקוט בצעדים פיקודיים ראויים כלפי קצין המשטרה והחוקר האחראי על התנהגותם הפסולה במהלך הדיון בבית המשפט המחוזי.