No Tag To Print

צילום: שגרירות ישראל בפורטוגל

שגרירות ישראל בפורטוגל ביוזמה חדשה לחולי קורונה בבתי אבות

 

ביוזמת שגרירות ישראל בפורטוגל, חברת האופטיקה שמיר וחברת הבת שלה בפורטוגל, הוקמה יחידת בדיקות ראייה ניידת המורכבת על משאית לביצוע בדיקות בבתי אבות ברחבי פורטוגל. היחידה תעניק פתרון לדיירי בתי האבות המעוניינים לעשות בדיקות ראייה אך תנועתם מוגבלת בשל מגבלות הקורונה.

צילום: שגרירות ישראל בפורטוגל

היחידה החלה לפעול ביום הראייה העולמי, והיא צפוייה לפקוד למעלה ממאה בתי אבות לביצוע בדיקות ראייה והענקת משקפים לדיירים הנזקקים ללא כל תשלום.

שגריר ישראל בפורטוגל רפי גמזו: אוכלוסיית הגיל השלישי ובמיוחד דיירי בתי האבות הם המרכיב החברתי הפגיע ביותר בתקופה זו. הבידוד ואיסור היציאה הנגזר עליהם מאז פרוץ המגפה מקשה מאוד על חייהם. הפרוייקט שאנחנו מובילים יחד עם חברת האופטיקה שמיר יתן מענה לקשישים בלמעלה ממאה בתי אבות. אני מבקש להודות לרשויות בפורטוגל ובפרט לשרת הרווחה על שיתוף הפעולה, ולחברת שמיר על ההרתמות המלאה למימוש פרויקט חשוב זה.

It is not Android