No Tag To Print

סנוואר
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מדינה בסגר: האם מותר לצאת לעבודה? מה מתווה ההפגנות והתפילות? | כל ההגבלות

ההממשלה אישרה את עיקרי ההגבלות לתקופה הקרובה, אך ישנם גם החרגות במפעלים ושירותים חיוניים

הממשלה אישרה הבוקר (ה') הטלת סגר מלא החל ממחר בשעה 14:00, עד אחרי חג שמחת תורה, ה-11 באוקטובר.

עיקרי ההגבלות במהלך הסגר לשבועיים הקרובים:

סגירת כלל מקומות העבודה, למעט מקומות עבודה חיוניים שיפעלו על פי תקנות שיאושרו.

סגירת השווקים.

חנויות לממכר מזון ופארם ונותני שירות חיוני יורשו להמשיך לפעול.

הגבלת מרחק יציאת מהבית עד 1000 מטר, מלבד סיבות שיאושרו.

תפילות והפגנות יתאפשרו במרחב הפתוח בלבד, עד 20 אנשים וברדיוס של עד 1000 מטר ממקום המגורים.

חובת מרחק של 2 מטר זה מזה, כולל סמכויות אכיפה וקנסות על הפרת ההריחוק.

בתי הכנסת יהיו סגורים בתקופת הסגר, למעט תפילות ביום הכיפורים בהתאם למתווה שאושר.

התחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.

נתב"ג צפוי להיסגר לטיסות יוצאות למעט חרום. המתווה הסופי ייקבע על ידי השרה רגב במהלך היום.

סגירת כלל ענפי הספורט למעט משחקים בינלאומיים רשמית.

 

ההחרגות לסגר שמאפשרות יציאה מהבית מעל מרחק 1,000 מטר:

 • הצטיידות במוצרים חיוניים
 • סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה
 • קבלת טיפול רפואי חיוני או טיפול סוציאלי חיוני
 • טבילה במקווה
 • העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד
 • העברה של קטין שההורה נדרש לצאת לצורך חיוני
 •  טיפול חיוני בבעל חיים
 •  יציאה למקום עבודה חיוני
 •  הגעה להליך משפטי
 •  תרומת דם
 •  השתתפות בהלוויה של בן משפחה קרוב
 •  מעבר דירה
 • יציאה לצורך פעילות ספורט שלא באמצעות רכב ממונע
קורונה
צילום: המרכז הרפואי לגליל

אלו השירותים והעסקים שיוכלו לפתוח במהלך הסגר:

מלבד השירותים שמפורטים ברשימה זו, שאר העסקים ייאלצו להיסגר או לעבור לעבודה מהבית עד סוף חג שמחת תורה.

 •  בנקים וחברות האשראי
 •  הבורסה לניירות ערך בתל אביב
 •  ענף האנרגיה
 •  חברת המים
 • שירותים לניצולי שואה (ביקורי בית נדרשים, מוקד מרכז מידע וכו')
 • סופרים ועסקים למכירת מזון ומשקאות
 • ענף החלקאות
 • בתי מרקחת ועסקים למכירת תמרוקים
 •  נמלים וספנות
 • מוניות ותחבורה ציבורית (במתכונת מצומצמת)
 •  חברות להשכרת רכבים
 •  שירותי רשויות מקומיות (נקיון, מוקד עירוני וכו')
 •  שירותי המוסד לביטוח לאומי
 • שירותי דואר, אינטרנט וטלוויזיה
 •  מרכזי משרד העבודה, שירותי רווחה (כגון מרכזי יום ובתי אבות)
 •  שירותי דת וקבורה
 •  בתי חולים, מרפאות ושירותי פארמה
 •  עבודות בנייה ותשתיות
 •  מפעלים שהפסקת פעילותם עלולה לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק
It is not Android