No Tag To Print

רק התחילו ללמוד: איך הסגר משפיע על ילדים בכיתה א'? | דעה

ד"ר פנינת טל, ראש החוג לחינוך לגיל הרך במכללת לוינסקי, מסבירה על השפעת הסגר על הילדים שרק עכשיו התחילו מסגרת חדשה

האתגר המרכזי בימי סגר לילדי כיתות א' הוא לשמר את תהליכי התפתחות הלמידה בהקשר חברתי בתוכם מתפתחים הדיבור והשפה. המצב המורכב והעובדה שכיתות א' סגורות והילדים נותרים בביתם בתחילת השנה, בעיצומו של תהליך רכישת השפה, יכול להפוך מצד אחד להזדמנות להוראה אחרת, אך במרבית המקרים עלול לחבל ברכישת השפה של הילדים כמו גם בתהליכי ההסתגלות לתרבות בית הספר שלצערנו כל כך שונה מגן הילדים. הרצף שעמלו על השגתו בתחילת השנה בכל הזירות – אקדמית-לימודית וחברתית-הסתגלותית, יכול לפוג כלא היה.

הילדים כעת בעיצומו של תהליך הסתגלות לכיתה א'. המעבר מהגן לכיתה א' הוא מעבר שדורש זמן, הסתגלות, למידה הרגלים חדשים, להתחבר לחברים חדשים ולעבוד קשה כדי להשתייך לקבוצה החדשה שנוצרה. תהליך ההסתגלות לבדו לוקח זמן ובכיתה א' מתווספים אליו תהליכי רכישת השפה. ללמוד לקרוא ולכתוב הם תהליכים מוחיים מורכבים מאוד. ילדים לומדים פורמלית לראשונה לקרוא ולכתוב בצורה אינטנסיבית בכיתה א'. גם תהליך רכישת הקריאה והכתיבה וגם תהליך ההסתגלות לכיתה החדשה תובעים מהם כוחות נפשיים, למידה חדשה של סביבה שלא הכירו עד כה, מאמץ חברתי להתחבר לסביבה האנושית שלא הכירו, כלומר: הרבה מאוד חדש, אחר ושונה.

סגר שיפסיק את התהליכים הללו באחת, יגרום לילדים לסגת, להתרחק, לעצור.
חזרה מחודשת למפגשי פנים אל פנים, יצטרך לקחת בחשבון תהליך הסתגלות מורכב וקשה יותר מזה שהיה טבעי בתחילת השנה. במקום בו יכולים היו להתפתח, לרוץ קדימה, "להניח" את ההסתגלות בצד כי כבר מתפתחת וזה קורה ולהתפנות לרכישת השפה — למעשה שוב ושוב הלמידה המתמשכת מופרעת. לא כל הילדים יהיו פנויים, חלקם יחושו אי יציבות, טלטלה של הסתגלות-מחודשת שתמנע מהם עוצמות נדרשות לרכוש את השפה ואת כל החוויות שחווים בכיתה א'. זו חזרה כפויה לאחור, עם עיכוב התפתחותי קולקטיבי בעתיד, שעליו המורות וההורים יצטרכו לתת את הדעת בזיגזג של התהליכים המשמעותיים האלה.

עלולות להיות לכך השלכות מרחיקות: שיבוש בהתפתחות הרגשית חברתית, חרדות, הימנעות מלהעז ולהתנסות פן זה ייפסק, תסכול, רגרסיה, עצב ואף נפש עייפה. למידה משמעותית נעשית בהקשר חברתי-רגשי, אולם כאשר אין אותו, או שאינו מטופח כפי שצריך להיות, הלמידה מתעכבת, ההתפתחות הרגשית חברתית מתמהמהת ומתועלת באופן בעייתי – ההשפעות הללו יכולות להתגלגל מכיתה א' ועד לכיתות הגבוהות בבית הספר ואף למעלה מזה

כותבת הטור היא ד"ר פנינת טל, ראש החוג לחינוך לגיל הרך במכללת לוינסקי

It is not Android