לראשונה מזה שנים נרשמה ירידה קטנה בשום הדיור. אמנם מדובר רק בדירות היוקרה הקיסריה, סביון והרצליה פיתוח. השאלה הגדולה האם הירידה הזאת תשפיעה על כלל שוק הדיור בישראל. בתוכנית כלכלי בלילה שוחח שרון גל עם עו"ד גלית רוזובסקי ממוחית לשוק הנדל"ן שאמרה כי : "שוק הנדל"ן עומד בפני עצמו והירידה הזו אינה מבסרת שום דבר" רוזובסקי הוסיפה "שוק דירות היוקרה נשען על תושבי חוץ והירידה באה בגלל הטלטלה שיש בשוק העולמי"

כלכלי בלילה

כלכלי בלילה