No Tag To Print

ח"כ תמר זנברג. פלאש 90
קרדיט - pixabay

האם הדירה שלכם רשומה על שמכם? חשוב לבדוק

בעלי דירות רבים בישראל אינם יודעים שבעלותם על הדירה שלהם אינה מעוגנת בחוק. כל עוד הדירה לא רשומה על שמכם באגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), המסמכים אינם משמשים תעודה רשמית המעידה שאתם אכן הבעלים החוקיים של הנכס. אם לא תטפלו בעניין בהקדם, ישנה סכנה שהדירה תימכר, תעוקל או תעבור לידי מישהו אחר, ללא ידיעתכם – ראו הוזהרתם.

ענת גלעד, הון

אם הליך רישום זכויותיכם לא הושלם – אתם עלולים לגלות שהדירה נמכרה או עוקלה, ללא ידיעתכם.

מהן הסיבות לאי רישום? 

הסיבה הראשונה היא שהליך חלוקת הקרקע באזור עדיין לא הסתיים. הסיבה השנייה היא שחברת הבנייה עדיין לא סיימה את הליך רישום הבית המשותף. הסיבה השלישית היא שחברת הבנייה עדיין לא השלימה את הליך רישום זכויותיכם בדירה.

מי אחראי לרישום הבעלות על הדירה?

חברת הבנייה

כשאתם רוכשים דירה חדשה מקבלן, החברה שממנה נרכשה הדירה אחראית לסיים את כל הליכי רישום החלוקה, תשריט (מפת התב"ע) וצו הבית המשותף (אם קיים). כמו כן היא אחראית להליכי רישום הזכויות של הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). החברה גובה בדרך כלל מהרוכשים תשלום מראש עבור הוצאות הרישום (במסגרת שכר הטרחה שאתם משלמים עבור עורך הדין של הקבלן).

משרד הבינוי והשיכון 

משרד השיכון עוסק בין היתר גם בפיקוח על רישום דירות. המשרד אחראי להליכי חלוקה באתרים שנבנו ביוזמתו, כאשר פועלת בהם יותר מחברת בנייה אחת. כמו כן, המשרד עוסק ברישום שיכונים ציבוריים, וכן עוקב אחר ביצוע הליכי רישום זכויות של רוכשי הדירות.

רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לשעבר מינהל מקרקעי ישראל, מנהלת את רוב הקרקעות במדינה. כדי להירשם כבעל זכויות בדירה הבנויה על קרקע שבניהול רמ"י, יש לקבל את הסכמתה ואישורה.

הטאבו

הגוף החשוב ביותר מבחינתכם לבירור מצב הזכויות שלכם על הדירה ולהבנת מעמדכם כמחזיקיה הוא הטאבו. חוק המקרקעין קובע כי כל רכישת דירה או נכס נדל"ן מקבלת תוקף סופי רק לאחר שנרשמה בפנקסי המקרקעין. ניתן להזמין באינטרנט נסח רישום (המעיד על הרישום בהם) או לגשת לטאבו ולהוציא את פרטי הנכס.

כמה זה עולה?  

רישום זכויות בבתים משותפים – התשלום עבור הוצאות הכרוכות בסיום ההליך (שהחל במעמד רכישת הדירה)  – כ-125 שקל.

רישום זכויות בבתים של "בנה ביתך" – בטיפול רמ"י. יש לפנות אליהם לבירור העלויות, אך מדובר במאות בודדות של שקלים.

מדריכים קשורים באתר הון:

חוק המכר – איך להבטיח את כספי רוכשי הדירות

מהי התחדשות עירונית ואיך תרוויחו מזה (הרבה כסף)?