No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90
צילום: יונתן סינדל פלאש 90

רבנים בכירים לראש הממשלה ולשרים: רואים את מסירות הנפש שלכם

רבנים בכירים פנו אתמול במכתב חיזוק לראש הממשלה ולשרים: "כל דבורי השקר המיוסדים על מניפולציות פוליטיות ושותפות עם אויבי ישראל לא יעלו ולא יורידו אל מול הקול הצלול והברור של רבבות עמך בית ישראל"

במכתב מיוחד שמפורסם הבוקר פנו עשרות רבנים לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשרי ממשלת ישראל ובו הם מחזקים אותם על פעולותיהם מול 'סערת הקורונה' ותוקפים את הנסיון להקים ממשלת מיעוט שנסמכת על קולות מפלגות לא יהודיות.

בפתח המכתב הם מחזקים ומדגישים את העשיה האחראית לשמירה על בריאות העם בתקופה זו: "בימים אלו, כאשר העולם כולו חל וזע, כאשר גורל כלל ישראל מוטל על כתפיכם, עם ישראל כולו עומד מאחוריכם ומברך אתכם: חזקו ואמצו! כל מי שמתבונן בעין פקוחה על המציאות רואה את מסירות הנפש שלכם, כבוד ראש הממשלה ושרי הממשלה, ואתכם מערכת הבריאות כולה, צבא ישראל ומשטרת ישראל".

ומברכים אותם להמשך עשיה אחראית ונבונה אל מול המשבר: "ריבונו של עולם, אשר מדבר אתנו דרך קורות העיתים ואשר לא הסיר חסדו מבניו ועוד ידו נטויה עלינו, ישלח לכם אורו ואמיתו להנחותכם בדרך ישרה ויחזקכם בעצה טובה וברוח אמיצה להוביל את עם ישראל לחוף מבטחים."

מכתב הרבנים

המכתב, עליו חתומים בין השאר הרב נבנצאל, הרב ליאור, הרב מאזוז, הרב טאו, הרב שטיינר וראשי ישיבות רבים נוספים כמו הרב יהושע שפירא, הרב שלמה רוזנפלד, הרב ברוך וידר, הרב צבי קוסטינר ועוד, נועד גם להביע את עמדתם מול הדיבורים על ממשלת מיעוט ועל שיתופי הפעולה עם חברי הרשימה המשותפת: "הדיבורים חסרי האחריות על כביכול, פגיעה בדמוקרטיה, או על כביכול, חוסר ענייניות מצד ראש הממשלה בעת ניהול המשבר הנוכחי, מהווים חתירה הרסנית המערערת את יציבות הנהגתם את האומה כולה, ונועדו לזרוע מורך בלבבות עמך בית ישראל אשר נתונים בצרה וזקוקים להנהגה נחושה ואמיצה."

לקראת סיום הם מדגישים את בחירת הרוב היהודי במדינת ישראל בבחירות האחרונות: "העם היהודי, היושב בציון, אשר בחר בכם ברוב גדול להנהיג את מדינת ישראל ביד רמה, רובו ככולו עומד מאחוריכם ונותן לכם גיבוי מלא לקבל החלטות נכונות גם אם הן כואבות, למען כלל ישראל. כל דבורי השקר המיוסדים על מניפולציות פוליטיות ושותפות עם אויבי ישראל ועם תושבים מבני העמים שאינם נאמנים לעם ישראל, לא יעלו ולא יורידו והם כצפצוף הזרזיר אל מול הקול הצלול והברור של רבבות עמך בית ישראל".

לסיום הם מבקשים לחזק את העם כולו בימים אלו, עת נתונים מול המגפה העולמית: "בימים אלו, נתחזק כולנו, כל בית ישראל, להרבות כבוד שמים וכבודם של ישראל, לקדש כל אחד ואחד את מעשיו וביתר שאת לקדש את המערכות הציבוריות בקדושת המשפחה הטבעית והיהודית ובקדושת השבת, ויתקיים בנו מקרא שכתוב: 'אם שמוע תשמע לקול ד' אלקיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ד' רפאך'".

It is not Android