No Tag To Print

נתניהו: "אני קורא לציבור החרדי למלא אחר ההנחיות" | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה למתווה היציאה מהסגר: "היום אנחנו מתחילים את היציאה שלנו מהסגר. אנחנו יוצאים הפעם מהסגר בזהירות ובאחריות, בדיוק לפי המתווה שהוצע לנו על ידי המומחים וע"י משרד הבריאות, כולל לגבי הערים האדומות. בניגוד למה שנטען בתקשורת, לא הסכמנו לשום שינוי במתווה שהוגש לנו ע"י המומחים, ואני דוחה בתוקף את הטענות על השיקולים הפוליטיים. לא היו שום שיקולים כאלה, וכל השרים שהשתתפו בדיון יעידו על כך".

עוד אמר נתניהו כי היציאה מהסגר תיהיה הדרגתית ואיטית נוכח הלקחים מהסגר הראשון: "ההחלטות שקיבלנו על הסגר, על יציאה האיטית ומדורגת, הן החלטות לא פשוטות, אבל אלה החלטות אחראיות, וכך עלינו להמשיך לנהוג. אני מצפה מכולם לעמוד יחד, מאחורי ההחלטות שקיבלנו, ומאחורי ההחלטות שעוד נקבל".

ראש הממשלה התייחס להחלטה להמשיך את הטלת המגבלות בערים בהן התחלואה גבוהה: "בערים האדומות נשמור על כתר, עד שגם הן תורדנה את נתוני התחלואה והערים הללו יהפכו לירוקות. אני קורא לציבור החרדי למלא אחר ההנחיות. הרבה מקיימים אחריהן, אבל יש גם ציבור לא קטן שלא ממלא אחריהן. אני מבקש מכם כולכם מלאו אחר ההנחיות, הן מצילות חיים, ויחד נוכל להסיר את הסגר ולהפוך גם אתכם כולכם לתושבי ערים ירוקות".

נתניהו ציין כי  יכנס השבוע את קבינט הקורונה כדי להמשיך לדון בשלבים הבאים של המתווה. כמו כן הדגיש כי ביקש משר האוצר לגבש תכנית סיוע נוספת לעובדים ולעסקים שנשארים בסגר בערים האדומות.

 

It is not Android