No Tag To Print

חומק מעונש

מהי התכנית הכלכלית שמקדמים ראש הממשלה ושר האוצר?

נתניהו: "יש לנו עוד תכניות בדרך".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם בימים אלה, יחד עם שר האוצר ישראל כ״ץ, תוכנית כלכלית נוספת שתכלול בין היתר מענקים מוגדלים למקבלי מס הכנסה שלילי. תוכנית זו מגיעה בהמשך לסדרת דיונים כלכליים שהתקיימו בשבוע האחרון בראשות ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כ״ץ. בדיונים השתתפו נגיד בנק ישראל, מנכ״ל משרד רה״מ, ר׳ המועצה הלאומית לכלכלה, מנכ״לית משרד האוצר ובכירים נוספים.

ראש הממשלה נתניהו אמר כי ״שר האוצר ואני מדברים כרגע על הבאת תכניות כלכליות נוספות, לרבות קידום מס הכנסה שלילי, כדי לעודד ולתגמל יציאה לעבודה, ויש לנו עוד תכניות בדרך".

על התכנית הכלכלית הראשונה שיזמו נתניהו וכ"ץ, אמר שר האוצר כי "התכנית שגובשה קובעת ראייה לשנה קדימה. אנו מקווים שבשנה הקרובה יימצא חיסון לנגיף. בתכנית הזו הופקו לקחים. דמי האבטלה יהיו משופרים. מעכשיו עד אמצע שנה הבאה מי שלא ימצא עבודה כולל מקבלי קצבאות, יקבל דמי אבטלה משופרים. דבר נוסף הוא רשת ביטחון לעצמאים ובעלי שליטה יקבלו מדי חודשיים עד 500,000 אלף ש"ח לפי קריטריונים". השר כ"ץ הוסיף כי "ההיקף התקציבי שלה הוא עשרות מיליארדי שקלים. אנו פועלים כדי שהבנקים ידחו את תשלומי המשכנתאות".