ראש הממשלה נתניהו היה צפוי למסור הצהרה מיוחדת לתקושרת, אך זו בוטלה זמן קצר לאחר שפורסמה מסיבה שאיננה ידועה כעת.:עוד באותו נושא