No Tag To Print

עזר מציון בחמדת 5
ראש מכללת חמדת הדרום ד"ר חיים שקד וילדי "עזר מציון"

הקמפוס האקדמי שהפך למחנה קיץ

כ-150 ילדים עם צרכים מיוחדים הגיעו השבוע למחנה קיץ מיוחד של עמותת "עזר מציון" במכללת חמדת הדרום. המחנה איפשר לילדים קייטנה המתאימה לצורכיהם, וההורים והמשפחות קיבלו כמה ימי מנוחה