צה"ל חוסם צירים בעוטף, נאסרו התכנסויות של מעל 300 אישמערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20