ביום שישי בערב (20 בספטמבר 2019) החלה שריפה בחלק שאינו פעיל באתר הטמנת הפסולת חגל שליד הכנרת. לאתר הגיעו כוחות כיבוי אש, משטרה ואנשי תפעול האתר אשר הוזעקו על-ידי מנהל אתר ההטמנה, ומאז הם פועלים באופן רציף לכבות את השריפה, שעדיין פעילה.

בבעירה פתוחה ולא מבוקרת מסוג זה נפלטים לאוויר חומרים מסרטנים, חלקיקים מסוכנים, תרכובות אורגניות נדיפות וחומרים אחרים המסבים נזק לבריאות הציבור וכן עלולים להזיק לאוויר, למים, לקרקע ולצמחייה.

היום בבוקר (א') התקיים סיור באתר בהשתתפות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, בסיור נראו מוקדי בעירת פסולת גלויים ועשן רב היתמר מגוף הפסולת בחלקו הדרום-מזרחי של אתר ההטמנה. בנוסף, נצפו אזורים שבהם הפסולת גלויה, וניכר כי כיסוי הפסולת לא היה מיטבי.

צפו בוידאו:

לאור חומרת הממצאים, הוציאה דורית זיס, מנהלת מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה, צו מנהלי ובו דרישה ממנהלי האתר לפעול לכיבוי השריפה ומוקדי הבעירה באתר; לבצע סקר לבחינת בעירות פנימיות; וכן תחקיר מקיף לבדיקת גורמים שהובילו לבעירה ואופן הטיפול בה.

צילום: המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי בהתאם לממצאי התחקיר יוחלט אם להטיל עיצום כספי על האתר מתוקף חוק אוויר נקי. לפי התנאים ברישיון העסק של האתר, בעל האתר היה צריך לדווח למשרד בדבר השריפה באופן מיידי – מה שלא בוצע בפועל. בגין הפרות אלה לכאורה של תנאי רישיון העסק וכן הפרת תקנות למניעת מפגעים, מניעת זיהום אוויר וריח מאתרי סילוק פסולת – יזומנו בעלי האתר לשימוע ביום ג' הקרוב בפני מנהלת מחוז צפון.

יצוין, כי בשלב זה המטמנה לא נסגרה לקליטה נוספת של פסולת שכן קליטת הפסולת מתבצעת רחוק ממוקדי הבעירה – והכוחות בשטח ימשיכו לעקוב אחר נושא זה. במקביל לפעולות הכיבוי של מפעילי האתר, נציגי המשרד להגנת הסביבה ימשיכו לערוך סיורים שוטפים מקום בהם ייבדקו פעולות האתר, עד להפסקת המפגע.:עוד באותו נושא