השמות המלאים לתפילה של האחים הפצועים:

נחום אלימלך בן זהבה רבקה

נעם בת זהבה רבקה

אילת כהנא

אילת כהנא