השמות המלאים לתפילה של האחים הפצועים:

נחום אלימלך בן זהבה רבקה

נעם בת זהבה רבקה
אילת כהנא

אילת כהנא