דוברי ויונתן אוריך הגיעו לפני זמן קצר להתברך אצל הגאון רבי חיים קנייבסקי במעונו בבני ברק. בירך את השניים לברכה והצלחה ״כנגד הרדיפה של הפרקליטות והמשטרה״ נגדם.

 

אילת כהנא

אילת כהנא:עוד באותו נושא