דוברי ראש הממשלה עופר גולן ויונתן אוריך הגיעו לפני זמן קצר להתברך אצל הגאון רבי חיים קנייבסקי במעונו בבני ברק. הרב קנייבסקי בירך את השניים לברכה והצלחה ״כנגד הרדיפה של הפרקליטות והמשטרה״ נגדם.

 
אילת כהנא

אילת כהנא