No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90
צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש 90

אושרה הקמת וועדת הכנסת

למרות הסרת בקשת החסינות של נתניהו מסדר היום, הדיונים בכנסת יתקיימו כסדרם. ברוב של 60 תומכים מול אפס מתנגדים, ועל רקע החרמת הקואליציה את הדיון, הוחלט על הקמת וועדת הכנסת.

הממשלה הודיעה לכנסת על החלטותיה בדבר מינויי שרים בהתאם לחוק יסוד הממשלה כדלקמן: ח"כ יעקב ליצמן מונה לתפקיד שר הבריאות. חבר הכנסת צחי הנגבי מונה לתפקיד שר החקלאות ופיתוח הכפר, בנוסף לתפקידו כשר לשיתוף פעולה אזורי. חברת הכנסת ציפי חוטובלי מונתה לתפקיד שרת התפוצות. חבר הכנסת אופיר אקוניס מונה לתפקיד שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בנוסף על תפקידו כשר המדע והטכנולוגיה.

כמו כן, הודיעה הממשלה לכנסת כי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים החליט בהסכמת ראש הממשלה ובאישור הממשלה, למנות את חבר הכנסת משולם נהרי לתפקיד סגן שר במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

לאחר מיכן הצהירו אמונים השרים יעקב ליצמן וציפי חוטובלי וסגן השר משולם נהרי.

בנוסף, ח"כ יוראי להב הרצנו הצהיר אמונים ויכהן כח"כ בסיעת כחול לבן במקומו של ח"כ גדי יברקן.