הרב ויינפלד, חסיד חב"ד, ניגש לומר תודה לטייס, לקראת סוף הטיסה. הטייס ענה לו "זיין געזונט" (תהיה בריא). לשאלתו, ענה הטייס כי הוא יהודי. הרב החבד"י מיהר להציע הנחת תפילין, והטייס ענה בחיוב.

כשטייס המשנה נכנס לקוקפיט, הוא סיפר להפתעת הרב והטייס שגם הוא יהודי, אך מעולם לא הניח תפילין ולא חגג בר מצוה.

בזכות 'תודה' אחת זכה טייס המשנה לחגוג בר מצוה ולהניח תפילין בקוקפיט המטוס:עוד באותו נושא