ציפורים רבות נודדות בימים אלה מעל שמי הארץ. באגמון החולה של הקרן הקימת לישראל נספרו הבוקר כ- 15,400 עגורים בעונת הנדידה שלהם.
בימים אלה נדידת העגורים בעיצומה, ומדי יום מגיעים אלפי עגורים. חלקם ממשיכים לאפריקה חלקם יישארו אתנו כל החורף.

צילום: עינבר שלומית רובין, קק"ל




אלדר ממן

אלדר ממן