עמותת Israël is forever לגיוס הכוחות הציוניים דוברי צרפתית, ארגנה את״ יום חברון״ היום. 1200 יהודים דוברי צרפתית צעדו ברחבי עיר חברון כדי להכריז  בקול רם שמהים לירדן יש רק דגל אחד, דגל מדינת ישראל  ושרק אנחנו הבעלים הלגיטימיים היחידיים של מדינת ישראל בכלל ושל חברון בפרט.
אלדר ממן

אלדר ממן