No Tag To Print

צילום: אוליביה פיטוסי פלאש 90

צעד אחר צעד: גלגוליו של תיק מנדלבליט בשנים האחרונות – פרשנות

סיכום פרשת סיווג עילת סגירת התיק הפלילי של היועץ המשפטי לממשלה

כאשר תיק פלילי נסגר בפרקליטות, עליה להעביר למשטרה את עילת הסגירה, כי היא זו שמנהלת את המרשם הפלילי לפי חוק סדר הדין הפלילי וכל עוד הפרקליטות אינה מעבירה למשטרה את עילת סגירת התיק, התיק נותר פתוח במשטרה ומוגדר מב"ד(ממתין לבירור דין).

בחודש יוני חשפנו לראשונה בערוץ 20, שהתיק הפלילי של מנדלבליט עודנו פתוח במשטרה בסטטוס מב"ד.
מדובר בסוגיה קריטית לנושאים בתפקיד ציבורי, שכן רק סגירה מחוסר אשמה(להבדיל מחוסר ראיות או חוסר ענין לציבור) מוחקת את התיק מהמרשם הפלילי.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. צילום: רויטרס
שי ניצן. צילום: פלאש 90, תומר נויברג

כדי לכהן כיועמ"ש לממשלה, צריך לעמוד באותם תנאים של כהונה בבית המשפט העליון. בהתאם לדו"ח ועדת שמגר משנת 1998 לענין מינוי יועמ"ש, בין יתר תנאי הכשירות למועמד, נדרשת "אישיות הממזגת בתוכה הקפדה על יושר אישי ויושר אינטלקטואלי" וממילא, מועמד לתפקיד, שלו תיק פלילי שנסגר מחוסר ראיות, או שהתיק עודנו פתוח במשטרה ולא סווגה עילתו, לא היה כשיר להתמנות לתפקיד ולא היה עובר את ועדת האיתור.

היועמ"ש לשעבר ויינשטיין החליט לסגור את התיק הפלילי נגד מנדלבליט בהתאם להמלצת שי ניצן אך במקום לציין בחוו"ד שהועברה לממשלה, לועדת האיתור ולבג"צ, מהי קביעתו המדויקת בענין סיווג עילת הסגירה הוא הפנה לנספח ההחלטה של שי ניצן, שבו צוין במפורש שהתיק נסגר מ"חוסר ראיות", אך נספח זה נקבר בפרקליטות והוסתר ע"י מנדלבליט וניצן מהממשלה, מועדת האיתור ומבג"צ.

ויינשטיין עצמו, סיכם בחוות דעתו את נימוקיו השונים והשתמש גם בביטוי "קשיים ראייתיים", אך השתמש גם בביטויים אחרים ולא ניתן היה לקבוע בוודאות מה העילה שבגינה הוא סגר את התיק.
כך עבר מנדלבליט את משוכת ועדת האיתור ואת הממשלה ופרשת מינויו לתפקיד הגיע לבג"צ.

השופט ג'ובראן שדן בעתירה נגד מינויו של מנדלבליט ליועמ"ש, ניצל את אי הבהירות בחוו"ד של ויינשטיין (ובהעדר הנספח של שי ניצן) להכשיר את מינויו של מנדלבליט וקבע בפסק הדין כי "דומה, כי התיק נסגר, בין היתר.. מחוסר אשמה..". (נדגיש-לבג"צ אין סמכות לקבוע באיזו עילה נסגר תיק, רק לפרקליטות).

A sign is seen above a branch of Oxfam, in central London, Britain February 13, 2018. REUTERS/Simon Dawson - RC19BB06A140
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. צילום: פלאש 90

שר המשפטים לשעבר משה נסים וחבר ועדת האיתור, מאשר היום כי אילו ידעה ועדת האיתור שהתיק נגדו נסגר מחוסר ראיות או שהתיק עודנו פתוח במשטרה במועד המינוי, המינוי היה נפסל.

מנדלבליט נכנס לתפקידו והיה בלחץ גדול שמא יתגלה שהוא מונה לתפקיד שלא כדין וכן רצה לוודא שלא תיחסם דרכו לעליון.

על כך הוקלט בשיחתו עם נווה לאחר כניסתו לתפקיד, חשיפתו של עמית סגל: "מנדלבליט: אותי זה מאוד מעניין. אני רוצה לדעת שזה נגמר מחוסר אשמה.."
נוה: "לא. אני מתכוון לזה, הרי גמרנו. אתה מונית, אי אפשר היום.."
מנדלבליט: "מה זה קשור למונית?..מה אני צריך רישום משטרתי?.."

חיילת בים המלח באוקטובר. צילום: פלאש 90
אפי נוה. ארכיון. צילום: הלל מאיר TPS

בהתאם לחוק, שי ניצן כפרקליט המדינה, היה צריך לשגר מכתב למחלקת הרישום הפלילי במשטרה ולהודיע כי התיק הפלילי נגד מנדלבליט נסגר "מחוסר ראיות", כפי שויינשטיין החליט ולא להותיר תיק פלילי פתוח במשטרה בסטטוס מב"ד.
אך הוא פעל בניגוד לחוק ולא יידע את המשטרה ולא בכדי.

בשלב זה, פונה עוה"ד של מנדלבליט ז'ק חן לניצן בבקשה לשנות את עילת התיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה וניצן לא משיב בכתב, אך בפועל טען לימים, שהיות והוא היה כפוף למנדלבליט, הוחלט על דעתו ויתר בכירי הפרקליטות שאין זה נכון שהם ידונו בבקשתו לשינוי העילה.

אך אין לניצן כל הסבר מדוע המשיך במחדלו ובניגוד לחוק, לא העביר למשטרה, עד סוף כהונתו את העילה כפי שויינשטיין קבע-"חוסר ראיות" על מנת שהמשטרה תוכל לסגור את התיק כנדרש ממנה בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי.

את התשובה כולם יודעים היום, מפי מנדלבליט עצמו: " הוא מחזיק אותי בגרון".

עו"ד יוסי פוקס הוא הפרשן המשפטי של ערוץ 20

It is not Android