בנציבות קבילות החיילים מפרסמים את הדו"ח השנתי ל-2018. מהדוח עולה אירועים חמורים של התעמרות מפקדים בפקודיהם, ושל פגיעה בזכויות שירות בסיסיות בחיילים. העדר שירותי בריאות. פגיעה בחופשות של חיילים כמו כן נרשם זינוק במספר הקבילות שהגישו אנשי קבע וחיילים במילואים. בשנה החולפת הוגשו בסך הכל 6,749 קבילות, ו-61% מהן נמצאו מוצדקות. עם זאת, מדובר בירידה של 503 קבילות שהוגשו לעומת 2017.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לדו"ח: צה"ל מברך על דו"ח נציב קבילות החיילים לשנת 2018, ורואה בו כלי חשוב ללמידה והיכרות עם נושאים הדורשים בחינה וטיפול, ואמצעי לשפר את המענה הניתן למשרתים בצה"ל.

בעשור האחרון פועלים בצה"ל מנגנוני בקרה וביקורת פנימיים שמטרתם להוביל לשיפור במגוון רחב של נושאים. צה"ל מעריך כל בדיקה וביקורת הנערכת לשיפור הארגון, ומחויב ללמוד את הממצאים להפיק את הלקחים, ולתקן את הדרוש תיקון.

בהתאם להחלטת הרמטכ"ל, מוביל סגן הרמטכ"ל, אלוף אייל זמיר, הליך סדור להעמקת הבדיקה וטיפול בפערים שהועלו בדו"ח.
מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20