No Tag To Print

8.7.2014 © Ibraheem Abu Mustafa / Reuter;
צילום: דובר צה"ל

צה"ל מסכם תרגיל רחב היקף של מלחמה רב זירתית

צה"ל הודיע על סיום תרגיל המפקדות המטכ"לי, תרגיל העורף הארצי והתרגיל המשותף עם הצבא האמריקאי. "היה פה תרגול מאוד מסיבי שכלל נוכחות רוסית ואיראנית"

בצה"ל מסיימים היום (ה') שורה של תרגילים ובהם תרגיל משותף עם צבא ארצות הברית. התרגיל נועד לבחון כשירויות גם באוויר גם בים וכמובן ביבשה ובעורף, במהלכו הוצג לצה"ל תרחיש ייחוס קיצוני שכלל מלחמה שפורצת לאחר תקופה של הסלמה. "אנחנו הפעם לא תרגלנו מעבר משגרה לחירום" מסביר קצין בכיר בצה"ל. תרגלנו גם מעורבות פעילה וישירה של האיראנים שכלל כמובן תרחיש מאוד מאתגר של העורף".

שר הביטחון ליברמן במהלך התרגיל הצבאי. צילום: דובר צה"ל

 

לצורך התמודדות עם התרחיש גוייסו כל יחידות צה"ל. "היה פה תרגול מאוד מסיבי של יכולות הגנה עם האמריקאים", מסביר הקצין הבכיר. "תרגלנו גם את נושא הנוכחות הרוסית כי האינטרסים באים לידי ביטוי. אנחנו מבינים שיש דברים שניתן לתאם איתם ויש דברים שלא. בסוף צריך לפעול ולאפשר חופש פעולה למרות הנוכחות. מנגנון התיאום יפעל גם בחירום כמו שהוא תואם במהלך התרגיל".

הרמטכ"ל איזנקוט במהלך התרגיל הצבאי. צילום: דובר צה"ל

 

התרחיש החמור שיוחס כלל כמובן תמרון קרקעי נרחב. "לתמרון יש חשיבות גבוהה להשגת המטרה הכוללת" מסביר הקצין הבכיר. "התמרון בוצע גם בזירה הצפונית שזו הייתה הזירה המרכזית וגם בזירות נוספות. גם זירת סוריה בתמונה למרות שהזירה הלבנונית היא המרכזית".

"תרגלנו את כלל האיומים" סיכם הקצין. "היו תרחישים שהם גם מעבר לחשיבה. היו נסיונות לחדור לשטחנו ולהעביר את הלחימה כולל פשיטות לשטח ישראל. בנוסף תרגלנו מצב בו הופלו לנו מטוסים".

צילום: דובר צה"ל

 

במסגרת התרגיל המטכ"לי ותרגיל העורף הלאומי "עמידה איתנה", תרגלו המפקדות הראשיות בצה"ל ובהן הפיקודים המרחביים, האגפים והזרועות, תרחישי חירום ומלחמה במטרה לשפר את מוכנותם ולהעמיק את השיח האופרטיבי בין המפקדות השונות. כמו כן, תורגלו תוכניות אופרטיביות ומבצעיות שונות ומגוונות. התרגיל תרגל תרחיש רב זירתי אל מול מגוון אתגרים ואיומים.

צילום: דובר צה"ל

 

כחלק מתרגיל "עמידה איתנה" תורגלו כוחות פיקוד העורף במגוון תרחישי חירום ומלחמה לשיפור מוכנות צה"ל והעורף הצבאי והאזרחי בשיתוף הרשות הלאומית לחירום, הרשויות המקומיות, ארגוני הביטחון וההצלה, מערכת החינוך וגופים ציבוריים ופרטיים. בין התרחישים שתרגלו הכוחות: תרגילי חילוץ באתרי הרס, פינוי וקליטת מפונים ודליפת חומרים מסוכנים.

צילום: דובר צה"ל

 

תרגילים אלו הנם חלק מתוכנית המוכנות לשנת 2018. מדובר בתרגילים משמעותיים מאוד המהווים שיא בתהליך שיפור המוכנות של צה"ל לחירום ובהם גם הרחבת אימוני היחידות הטקטיות, מעבר לתוכנית אימונים של 17 שבועות לאחר 17 שבועות תעסוקה מבצעית, שיפור במלאים, עדכון והעמקת הידע בתוכניות האופרטיביות.

במקביל, ממשיך להתקיים התרגיל המשותף לצה"ל ולצבא ארצות הברית (Juniper Cobra) לשיפור המוכנות למגוון תרחישי הגנה משותפים. תרגיל המביא לידי ביטוי את היחסים האסטרטגיים המיוחדים עם צבא ארצות הברית.

It is not Android