No Tag To Print

Scott John Morrison

צדק מאוחר ליהדות אלג'יריה

יהודים שחיו באלג'יריה במהלך מלחמת העולם השנייה יזכו לפיצוי כספי מגרמניה, פרופ' יוסף שביט מומחה ליהדות אלג'יריה ל'היום הזה': "יהודי אלג'יריה עברו תהליך שהוא שואה"

יהודים שחיו באלג'יריה במהלך מלחמת העולם השנייה יזכו לפיצוי כספי מגרמניה, פרופ' יוסף שביט מומחה ליהדות אלג'יריה ל'היום הזה': "יהודי אלג'יריה עברו תהליך שהוא שואה".

"

It is not Android