No Tag To Print

צילום: פטר זביאגין

פתרון איטי ואמיתי: משבר הקורונה מציף בעיות יסוד – דעה

שלוש בעיות עומדות בפני מדינת ישראל, והן צצות בכל משבר מחדש. עוד לא מאוחר לתקן

על שלוש בעיות מדינת ישראל נופלת: משילות, ההסתדרות ופופוליזם.
במשבר הזה שלושתן באו במלוא העוצמה.

משילות– חוסר היכולת לאכוף את המגבלות הגיע לאחד השיאים בחתונה במגזר הערבי שנמשכה 6 ימים והכניסה עשרות אנשי צוות רפואי לבידוד. אבל משילות היא לא רק מול ערבים, גם במגזרים אחרים מפחדים לגעת והתוצאה היא אוירת סוף קורס כללית והענשה קולקטיבית בסגר.

ההסתדרות – תוקעת כל מהלך לייעול המשק במשבר הזה. כשהמגזר הפרטי בקיצוצים קשים, וכשלממשלה צפוי גירעון של מאות מיליארדים בשלוש השנים הקרובות (בערך 60 לשנה + 150 עלות מענקי קורונה), במגזר הציבורי אסור לגעת. עשרות אלפים של עובדים מיותרים ממשיכים למשוך משכורות שמנות. הקיצוץ האמיתי שהמגזר הזה היה צריך (30% בתקנים, 20% בשכר) נשמע כמו מדע בדיוני כשעל רמיזה לקיצוצון קטנצ'יק ההסתדרות מורידה את השאלטר.
התנאי למדינה משגשת הוא גמישות תעסוקתית ומדינה במשבר על אחת כמה וכמה.

פופוליזם – זה כבר האובייס, חלוקת כספים פראית כדי למצוא חן בעיני הציבור, כשברור לכל המחלקים הציניים שזה בסך הכל פלסטר שנועד לכסות את שני הפצעים לעיל, והיעדר אומץ להודיע לפצוע שהוא זקוק לניתוח כירורגי כואב.

לבעיות יסוד האלה אין פתרון מהיר. לא יעזור להחליף ראש ממשלה ואפילו לא את כל 120 חברי הכנסת. אלו בעיות עומק, בעיות מבניות של מדינת ישראל ואפילו של עם ישראל.
התשובה היא אחת:
מודעות, מודעות ומודעות, של הציבור.
רק כשהציבור יבין ורק כשהציבור יפנים שאלו הבעיות האמיתיות של מדינת ישראל, רק אז הפוליטיקאים יוכלו לפעול ולדעת שיתוגמלו על כך בקלפי.
אז תקראו, תלמדו, תחקרו ותחנכו.

למשבר הזה זה יעזור טיפה, אולי למשבר הבא נגיע מוכנים.

ד"ר אמציה סמקאי הוא מנכ"ל חברת הייעוץ סמקאי אסטרטגיה, יו"ר 'בצדק – עמותה למדיניות יהודית', וד"ר לכלכלה