No Tag To Print

ח"כ תמר זנברג. פלאש 90
קרדיט - pixabay

פתיחת סתימות ביוב בלחץ

מערכת הביוב המודרנית בנויה רובה ככולה במעמקי האדמה. קווי הביוב והצנרת הינם נסתרים מהעין, אולם כאשר מתרחשת סתימה במערכת הביוב, הרי שעד מהרה אנו נחוש בריחות צחנה הבוקעים ועולים ומהווים מפגע אסתטי, תברואתי ואף עלולים להוות סכנה בריאותית של ממש.

המבנה המסועף בעומק האדמה של מערכת הביוב, מהווה גורם העלול להוביל להיווצרותן של סתימות. מי השופכין הזורמים בצינורות הביוב אינם מכילים מים בלבד, אלא מעבירים דרכם גם פסולת, ניירות, לכלכוך וכן חומרים אורגניים ושומניים.

כל חומרי הפסולת עלולים להידבק לדפנות צינורות הביוב ולהוביל בצורה הדרגתית להיווצרותן של חסימות שונות. חסימות וסתימות במערכת הביוב עשויות להיפטר בעזרת אינסטלטור וזאת כאשר מדובר בבעיות שאינן מורכבות במיוחד, אולם כאשר מוקד ומקור החסימה הינו באזורים בעייתיים לגישה, הרי שנדרש ניקוי יסודי ועוצמתי של הצנרת וזאת עזרת שירותי ביובית.

שימושיה ויתרונותיה של הביובית  

משאית הביובית הינה כלי רכב ייעודי המותאם למתן מענה מקצועי ומהיר לפתיחה של כל סוגי הסתימות בביוב. הביובית מספקת מענה משולב למגוון צרכים וזאת בעזרת שימוש בכלים יעילים בהם: צינור לחץ מים גבוה אשר מסוגל לפורר סתימות במהירות וביעילות, מצלמה בעלת סיב אופטי אשר מספקת תמונה של עומק מערכת הביוב, ממפה את מערכת הצינורות ומאפשרת איתור וזיהוי של נקודות החסימה.

הביובית הינה בעלת יכולת לשאיבה במהירות לשם טיפול בהצפות ביוב או בנוזלים אחרים הדרושים שאיבה. שאיבות של מי הצפות או מי ביוב ניתן לבצע בעזרת הביובית בכל מקום ובכל שעה.

במקומות בעלי גישה בעייתית או כאלה בעלי תקרה נמוכה במיוחד, הרי מענה מתקבל בעזרת ביובית ייעודית הנקראת ביובית חניונים שהינה בעלת ממדים קטנים יותר והיא בעלת יכולת גישה ותנועה גם במקומות בהם משאית רגילה אינה יכולה לעבור.

מגוון שירותים בשגרה וחירום

שירותי ביובית נועדו הן לציבור הפרטי והן למגזר הציבורי והתעשייתי. הביובית מספקת שירותי שאיבה עבור מפעלים, מסעדות ובתי עסק נוספים לשם

טיפול נאות בבורות שפכים ושומנים. בורות הספיגה ובורות השומן והדלקים הינם הכרחיים לשם שמירה על איכות הסביבה וזאת על מנת להימנע מהזרמה של חומרים כימיים רעילים, שומנים ודלק אל מערכת הביוב.

החשיבות שבהפרדת החומרים המסוכנים נועדה לשמור על זרימה של מים נקיים בלבד ללא חשש מהיווצרותן של סכנות בריאותיות. שירותי ביובית בכל הארץ משמשים הן למצבי שגרה והן למצבי חירום.

התחזוקה השוטפת של מערכת הביוב נועדה לאפשר ניקוז מי השופכין באופן תקין ובעת חירום, שירותי הביוב מספקים מענה לפתיחת סתימות וסילוק מפגעים באופן יעיל ומהיר.

It is not Android