השרה שקד והשופטת חיות. צילום: הדס פרוש, פלאש 90

חדשים ביחסי התביעה והחקירה והשופטים:  התייחסה לשינוי הנהלים במערכת המשפט, שנקבעו בעקבות פרשת המסרונים ואמרה כי: "אדם מהיישוב הנלקח למעצר מאבד את עולמו ברגע. לכל אדם עומדת חזקת החפות, ואל לו לאף אחד להקל בה ראש. היעדר מצג של נייטרליות בניהול המשפט, ואף למראית עין בלבד, מהווה פגיעה קשה בתחושת הצדק".

"לאחרונה הודעתי על רפורמת ההליך ההוגן, במסגרתה אפעל לביצור זכויות החשודים בישראל. אני בטוחה שנוהל הנשיאה יישם את המלצות צוות השופט אלרון בנושא מערכת היחסים בין נציגי התביעה לשופטים באופן מיטבי, ורואה בו חלק בלתי נפרד מהמהלך. רק שמירה דווקנית על זכויות החשודים תשמור על חירותם".

בעקבות פרשת המסרונים, פרסמה היום (א') נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות פרסמה הוראת נוהל חדשה, שמרכז עניינה הסדרת היחסים בין השופטים וגורמי התביעה והחקירה לפני הגשת כתב אישום. זאת כחלק מוועדת הבדיקה שהקימה לאחר פרסום הפרשה.

בנוהל החדש מודגש כי הקשר בין השופט ובין גורמי החקירה והתביעה וכל גורם המופיע בפניו בבקשות השונות יתקיים אך ורק במהלך הדיון המתקיים בפניו בבקשה. כמו כן, השופט יימנע מכל קשר ישיר או בלתי פורמלי אחר עמם.

נהלים נוספים שחודדו עוסקים בבקשות מעצר ובקשות למתן צווים, שיוגשו בשעות העבודה למזכירות – ולא לשופט או לאנשי לשכתו. אם תוגש בקשה בניגוד לנהלים, מזכירות ביהמ"ש תסב את תשומת לבו של המגיש לכך. כמו כן, בכל בית משפט שבו נדונות בקשות מעצר או בקשות למתן צווים ייקבעו נשיא או סגניו את המותב שידון בהן.

בהודעת בית המשפט נאמר גם כי מעתה חומר החקירה יוצג לשופט במהלך הדיון באולם בית המשפט בין אם בדיון המתקיים במעמד כל הצדדים ובין אם בדיון המתקיים במעמד צד אחד. ככל שהדבר נדרש, יפסיק השופט את הדיון ויעיין בחומר החקירה בלשכתו ללא נוכחות מי מהצדדים.

הסעיפים האחרונים במתווה חיות כוללים דרישה כי כל דיון בבקשה יתועד בפרוטוקול וכן יתועדו כל המסמכים שהוגשו במהלך הדיון. כמו כן, החלטות בבקשות מעצר ובבקשות למתן צו לרבות על דחיית הבקשה יינתנו ויתועדו במערכת הפנימית של מערכת המשפט "נט המשפט", למעט במקרים חריגים ובאישור נשיא בית המשפט או סגנו.

 

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20:עוד באותו נושא