No Tag To Print

פרשת ויחי – להפוך להיות מי שאתה צריך להיות

פרשת השבוע עם ר' דני פחימה, מו"ל "דני ספרים"

פרשת "ויחי יעקב" סיום ספר בראשית – ספר האבות.
יעקב אבינו לפני מותו מסובב בכל משפחתו – חיי בטוב 17 שנים במצרים ועכשיו שהוא שמח חוזרת אליו הנבואה.
נפרד מבניו בברכות שיש בהם גם נבואה לעתיד. ולכל אחד מהשבטים ברכה שמתאימה לייעוד שלו. יעקב נפטר ומובא לקבורה בא"י.
בסוף הפרשה גם יוסף ואחיו נפטרים .

אין מתכון לחיים שמתאים לכולם.
הזכות בחיים שלמים היא להפוך להיות מי שאתה צריך להיות.
הכל תלוי בדרך שבה אנו מסתכלים על החיים ולא בדרך שהם מתרחשים.
מי שמסתכל בחוץ, חולם.
ורק מי שמסתכל בתוכו בפנים מתעורר, משנה, ומצליח .

אומרים שאין דבר העומד בפני הרצון, אפילו היצר הרע לא יכול לגרום לנו לעשות נגד הרצון
אם אומרים לך שאחרי המחשבה מגיעה המעשה… תחשוב טוב – יהיה טוב. האם יש מצב שתרצה לחשוב רע? לא! לכן שמח מכל שביב של רצונות טובים שאתה רואה סביבך!

כל אחד יודע שאפשר לעבוד את ה' בידיים – מעשים.
אבל אם אנחנו רוצים להרים את עצמנו עד השמים ואיתנו את העולם כולו עלינו לקום ולרקוד.
יש דמעה קטנה בכל שיר- אל תנגבו אותה.
יש ריקוד קטן בכל תו – ריקדו איתו עד שנרקוד כולנו ברחובות ירושלים (קרליבך). גם בגשם.
״שנדע תמיד להביט על נקודות האור בחיינו, שנאפשר להן לגדול ולהאיר את הפינות החשוכות בתוכנו, שיתעצם האור שבפנים ויאיר לנו את הדרך בה אנו פוסעים, שנפיץ את האור בכל מקום בו אנו נוגעים״.
״אמונה – מביאה שקט לעבר שלנו, תכלית להווה שלנו, ותקווה לעתיד שלנו״. שבת של אמונה רצון טוב אהבה ואור וגם חימום טוב.
באהבה ענקית דני

It is not Android