אקטואליה בפרשה עם צבי טסלר עורך התכנית ריקלין ושות' בערוץ 20.

דברי תורה לפרשת דברים וסיום מסכת לתשעת הימים.

 

מערכת

מערכת