No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן
שר החינוך. יונתן סינדל פלאש 90

פרסום ראשון: לאחר הפרסום בערוץ 20 – הוסרו סרטוני המיסיון מאתר משרד החינוך

הדרישה להסיר את התכני המיסיון, הגיעה יחד עם הדרישה להוריד את קטעי התכנית 'היהודים באים' שגם היא מבזה את היהדות בתכניה, את חלקם טרם הוריד משרד החינוך מהאתר

בעקבות הפרסום באתר ערוץ 20 לפיו במאגר חומרי העשרה למורים באתר משרד החינוך, ישנם בין יתר התכנים, הפניות לתכני מיסיון, כעת מתפרסם כי משרד החינוך הוריד לגמרי את התכנים המיסיונרים מהאתר.

כזכור באתר המיסיון ממנו משרד החינוך נתן הוראה ללמוד נכתב: "במיקום אסטרטגי בלב ליבה של ירושלים, על הגבול בין העיר העתיקה לעיר החדשה, אנו שואפים להפוך את דבר אלוהים –  התנ״ך והברית החדשה, לדבר זמין, ונגיש לתושביה ומבקריה  הרבים של  העיר, ובמידה שווה לכל אזרחי ישראל".

פרסום ראשון: לאחר הפרסום בחדשות 20, משרד החינוך יבדוק תכני לימוד בעייתיים.

בעקבות חשיפת חדשות 20 – ׳היהודים באים׳ הוצאה מתכנית הלימוד בבתי הספר.

 

 

יש לציין כי הדרישה להסיר את התכנים, הגיעה יחד עם הדרישה להוריד את קטעי התכנית 'היהודים באים' שגם היא מבזה את היהדות בתכניה. לאחר שח״כ אוריאל בוסו (ש״ס) פנה למשרד החינוך, המשרד הסיר חלק מתכני הלימוד המוצעים למורים הקשורים לסדרת הטלוויזיה אך טרם הוסרו כולם. לעומת זאת תכני המיסיון הוסרו כולם. יש להדגיש כי הפצת תכנים מיסיונרים לקטינים, אסורה על פי חוק במדינת ישראל.

ממשרד החינוך נמסר, כי במהלך השנים האחרונות הוא מנגיש לבתי הספר חומרי לימוד חדשניים וחווייתיים ובכלל זה סרטונים מעולמות תוכן מגוונים. חלק מהסרטונים "היהודים באים" הונגשו לבחירת בתי הספר הממלכתיים לאחר שנבדקה התאמתם הפדגוגית.

מארגון בצלמו נמסר: "אנחנו מברכים על הסרת סרטונים של ארגון המיסיון. יחד עם זה אנחנו מקווים מאוד ודורשים משר החינוך להסיר את שאר סרטונים הבאים ממערכת החינוך שחלקם טרם הוסרו. לא ייתכן שתלמידי ישראל ימשיכו ללמוד מתוך סרטונים בזויים הפוגעים במורשת ובדת".