לקראת הדיון אודות ח״כ יזבק בוועדת הבחירות המרכזית, העבודה-גשר-מרצ מודיעה כי יינתן חופש הצבעה בסוגיית יזבק.

כיום סיעות העבודה-גשר ומרצ (המחנה הדמוקרטי) מיוצגות בנפרד בוועדת הבחירות המורכבת מנציגי הסיעות בכנסת היוצאת, ובעקבות זאת, סיכמו יו״רי המפלגות ח״כ עמיר פרץ וח״כ ניצן הורוביץ כי כל סיעה תחליט בעצמה על אופן הצבעתה בוועדה, וכי בעניין זה יינתן חופש הצבעה.

פרץ והורוביץ הדגישו כי חשיבות החיבור בין המפלגות מבוססת גם על היכולת לכבד את מגוון הדעות ביניהן.

חברי ועדת הבחירות מטעם העבודה גשר יקיימו דיון מעמיק בנושא.

פרץ הודיע כי ימליץ לסיעת העבודה גשר לתמוך בפסילת ח״כ היבא יזבק.

הורוביץ הבהיר כי מרצ מתנגדת לפסילת יזבק.:עוד באותו נושא