No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90
שר החינוך רפי פרץ.

פנייה דחופה לרב פרץ: "הצל את בי"ס ביפו מסגירה"

בעקבות החלטת עיריית ת"א לסגור את בית הספר הממלכתי דתי היחיד ביפו, חברי הקהילה בפנייה דחופה לשר החינוך כי יתערב מיידית למניעת סגירת בית הספר.

חברי הגרעין התורני וחברי קהילת "יפה-נוף" בעיר המעורבת יפו שלחו בתחילת השבוע מכתב דחוף לשר החינוך הרב פרץ בבקשה שיתערב באופן מיידי בהחלטת עיריית תל אביב ויציל את בית הספר הממלכתי הדתי היחידי בעיר מסגירה.

"אנו כואבים על עצם ההחלטה שמשמעותה הוצאת הזהות היהודית מיפו, ועל האופן הפוגע שבו היא התקבלה ומבוצעת" כתבו הרב אליהו מאלי, ראש ישיבת יפו, חברי הגרעין התורני בעיר וחברי קהילת "יפה נוף".

"מזה כשלושה שבועות נאבקת קהילת בית הספר בעוצמה מול ההחלטה הקשה הזו. ניסינו להיפגש איתך, עד כה טרם נשמעה תגובתך בעניין על אף כי ידוע לנו כי הנך מיודע ומעורב בכל הנעשה" מטיחים הכותבים ברב פרץ. "יתירה מכך, לדאבון לב אנו מבינים מעיריית תל אביב כח דווקא משרד החינוך והחמ"ד הם גורם מכריע בהחלטה על סגירתו של הממ"ד היחיד ביפו. אנו מלאים אכזבה מכך שנציגינו הפוליטיים הטבעיים אינם עומדים לצידנו לעומת נציגים ממפלגות אחרות שהתגייסו מיידית לטובת העניין". כותבי המכתב מתייחסים לפניות של ח"כ יועז הנדל למשרד החינוך ולעיריית תל אביב.

"אנו קוראים לך שר החינוך, כמנהיג העומד בראש מפלגה המצהירה כי היא מייצגת את הערכים אותם מייצג בית הספר להיות נאמן לערכים אותם הבית היהודי לדורותיו ואתה כמנהיג מייצגים" הם חותמים. "אנו מצפים להתערבות מיידית ולמניעת המשבר החמור ומבקשים שתזמן פגישה דחופה עם נציגי הקהילה ובית הספר".

המכתב המלא: