No Tag To Print

צילום: יונתן זינדל פלאש 90

פיקוד העורף יכשיר ישיבות נוספות כמלוניות קורונה

עם יציאת תלמידי הישיבות לחופשה- משרד הביטחון ופיקוד העורף בתכנית משותפת עד לסיום חג הסוכות

לאור היציאה של תלמידי הישיבות לחופשה החל ממוצאי כיפור, ולאחר קיום הערכת מצב בראשות שר הביטחון בני גנץ, הופעלו עם צאת החג ארבע ישיבות במתכונת מלוניות קורונה, נוסף על ישיבות אחרות שיישארו לעבוד במתכונת זו.

צילום: יונתן זינדל פלאש 90

בהתאם לכך, ובתיאום עם הדסק החרדי במשרד הבריאות וועד ראשי הישיבות, הכשיר משרד הביטחון את הישיבות לקליטת החולים. הישיבות קיבלו הדרכה מפיקוד העורף, יתבצעו בהן התאמות מגורים, ויסופקו להם מזון, צורכי קדושה ואמצעים שונים שיאפשרו את קליטת התלמידים החולים. כל זאת בפיקוח משרד הבריאות.

צילום: יונתן זינדל פלאש 90

הישיבות שנפתחו לצורך כך הן ישיבת חברון בירושלים, ישיבת חידושי הרי"מ בתל-אביב, ישיבת לב השמחה בערד וישיבת שפתי צדיק בחצור הגלילית.
במשרד הביטחון פועלים על מנת להפעיל עוד מספר ישיבות במתווה זה, ולצד זאת, ייפתחו השבוע עוד שלוש מלוניות קורונה, שיאפשרו קליטה של משפחות ויחידים בעיקר מהחברה החרדית.

It is not Android