No Tag To Print

צילום: שאטרסטוק

פורסם מתווה התפילות ליום כיפור: כך תיראה התפילה שלכם

אזור אדום ואזור כתום, מקום פתוח או מבנה סגור – כל הפרטים

כהמשך המאבק הלאומי כנגד הקורונה, משרד הבריאות מפרסם את ההנחיות לתפילות יום הכיפורים, כך זה יראה:

 • תפילה בתוך הטווח המותר – עד קילומטר.
 • מספר המתפללים המרבי:
  באזור כתום – 50 אנשים לכל כניסה, בתנאי שלא יעלה על יחס של אדם לארבעה מט"ר.
  באזור אדום – עבור שתי הכניסות הראשונות – יותרו 30 מתפללים להיכנס, ועבור כל כניסה נוספת – תותר תוספת של 20 מתפללים.
 • חלוקה לקבוצות:
  בשטח פתוח – התפילה תתקיים בקבוצות קבועות של עד עשרים איש, עם מרחק בין הקבוצות וסימון פיזי ביניהן, תוך שמירת מושב ריק בין המתפללים (למעט הגרים יחד).
  במקום סגור – קבוצות קבועות של עד 25 באזור כתום ועד עשרה באזור אדום, כולל מחיצות ושמירת מרחק בין המתחמים. עוד נדרש להציב שלט עם מספר המתפללים המותר, גודל המקום וההנחיות. כמובן – שמירת מושב פנוי בין המתפללים כנ"ל.
הנחיות התפילות ביום הכיפורים. קרדיט: משרד הבריאות
It is not Android