No Tag To Print

יוסי דגן בלווית בן גל הי"ד. צילום: הלל מאיר, TPS
"ברית הדמים שנכרתה בין העדה הדרוזית לבין מדינת ישראל תהפוך מהיום לברית חיים"

פה אחד: חוק לציון יום העדה הדרוזית עבר בקריאה טרומית

"ברית הדמים הופכת לברית חיים": הצעת חוק לציון יום לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת

הצעת החוק של סגן יו"ר הכנסת חבר הכנסת חמד עמאר ('ישראל ביתנו') לציון יום לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית עברה היום בקריאה טרומית במליאת הכנסת. הצעת החוק עברה פה אחד ברוב של 47 בעד וללא מתנגדים.

"ברית הדמים שנכרתה בין העדה הדרוזית לבין מדינת ישראל תהפוך מהיום לברית חיים"

 

"בני העדה הדרוזית קשרו את גורלם בגורל מדינת ישראל והביעו את נאמנותם לה עוד לפני קום המדינה", מסביר ח"כ עמאר. "ברית הדמים שנכרתה בין העדה הדרוזית לבין מדינת ישראל תהפוך מהיום לברית חיים בה תינתן הזדמנות אמתית לבני העדה הדרוזית לפרוש את פועלם ותרומתם בפני כל אזרחי מדינת ישראל ביום לאומי שייוחד למען מטרה חשובה זו".

מטרת הצעת החוק היא ציון פועלה ותרומתה של העדה הדרוזית למדינת ישראל בבניין הארץ, בחיזוק הביטחון ובעיצוב פני החברה הישראלית כחברה שוויונית ומגוונת, ביום לאומי מיוחד. לדברי ח"כ עמאר, ציון היום הלאומי לעדה הדרוזית יתרום רבות לחיזוק מעמדם של בני העדה בחברה הישראלית, שתוכל להכיר להוקיר ולכבד את מורשתה, פועלה ותרומתה של העדה הדרוזית למדינת ישראל.

קשרו את גורלם בגורל מדינת ישראל". ח"כ עמאר היוזם. צילום: הדס פרוש, פלאש 90

 

על פי הצעת החוק, היום יחול מדי שנה ב-1 במרץ, היום שבו החל בשנת 1956 גיוס החובה של בני העדה הדרוזית לצה"ל. הוא יצוין במחנות צה"ל, בבתי הספר יוקדש זמן ללימוד הנושאים הנוגעים למטרת חוק זה, בכנסת תתקיים ישיבה ממלכתית, בבית הנשיא יתקיים טקס, והממשלה תעודד קיום פעילות להנחלת מורשת העדה ותקיים טקס מרכזי לפי החלטתה. מי שיהיה ממונה על ביצוע החוק הוא שר הביטחון.

It is not Android