No Tag To Print

"פאק נתניהו": נכדו של בן גוריון באמירה מבישה כלפי ראש הממשלה | צפו

לפני שהחל הטקס הממלכתי לזכרו של דוד בן גוריון, נאם נכדו של בן-גוריון, יריב בן אליעזר, ואמר: "פאק נתניהו, תחי מדינת ישראל".

בטקס האזכרה הממלכתי לפולה ודוד בן גוריון אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אסור לחזור להסכם הגרעין הקודם. צריך להתמיד במדיניות בלתי מתפשרת כדי להבטיח שאיראן לא תפתח נשק גרעיני".

נתניהו הוסיף כי "בזכות עמידתנו הנחרצת נגד ההתגרענות של איראן – ובזכות ההתנגדות שלנו להסכם הגרעין עם איראן – מדינות ערביות רבות שינו מן היסוד את גישתן לישראל".

It is not Android