בעתירה שהוגשה לבג”צ ביום חמישי האחרון, דורש ארגון לביא באמצעות עו”ד נתי רום ועו”ד יצחק בם, לבטל את הנחייתו של מפקד תחנת בנימין של משטרת ישראל שלא לנקוט בפעולות אכיפה כלפי כלי רכב פלסטינאים ללא לוחיות זיהוי המשתתפים בפעילות חלקאית באזור בנימין, פעילות אשר מתואמת, מאושרת ומאובטחת על ידי כוחות צה”ל ומג”ב.

על פי הנכתב בעתירה: כוחות צה”ל ומג”ב מאפשרים לתושבי הרשות הפלסטינית שלהם טענות לקרקעות שונות בקרבת היישובים היהודיים לעבד אדמות אלה. הפעילות החקלאית הזאת נעשית בתיאום ובאישור של כוחות צה”ל ותוך אבטחה על ידי צה”ל ומג”ב. למרבה הצער, נתגלה לעותרים כי באזור שילה הפעילות הזאת מבוצעת באמצעות כלי רכב חקלאים ללא לוחיות זיהוי וכפועל יוצא מכך גם ללא רישיון רכב וללא ביטוח.”
עוד מוסיפים העותרים: “בעוד שברגיל היינו מצפים, כי המשטרה תנהג באפס סובלנות כלפי תופעה זו, הרי כאשר עסקינן בכלי רכב המשמשים לפעילות חקלאית מתואמת ומאובטחת על ידי כוחות צבא ומג”ב, השוטרים נמנעים מלאכוף את החוק וזאת בהסתמך על הנחיה עלומה של מפקד משטרת בנימין שלא לנקוט פעולות אכיפה כלפי כלי רכב ללא לוחיות זיהוי הנוטלים חלק בפעילות זאת. הקושי בהנחיה גורפת זו הוא בכך שהיא מתעלמת משיקולים כבדי משקל של שלום הציבורי, בטחונו ובטיחותו והופכת את צה”ל ואת מג”ב המאבטחים את פעולות החריש, או פעולות חקלאיות אחרות הנעשות באמצעות כלי רכב ללא לוחיות זיהוי, לשותפים לדבר עבירה”.

נציין כי היום נדרס חקלאי יהודי בשטחו שבשטח היישוב שילה, ע”י טרקטור ללא מספר.
עו”ד נתי רום ויצחק בם המייצגים את העותרים: “בעתירה הזהרנו, כי מי שמאשר את החריש עם טרקטורים ללא לוחיות זיהוי עלול לשאת באחריות לדריסות ותאונות שהטרקטורים יגרמו. והנה – מה שיגורנו בא לנו. לא ייתכן שהריבון – קרי מדינת ישראל יאבטחו ויגנו על פורעי החוק. על המשטרה, מנהלת תיאום וקישור וצה”ל להנהיג מדיניות של אפס סובלנות כלפי כלי רכב ללא לוחיות זיהוי ולהפסיק לסייע לעבריינים, גם לעבריינים בתקופת חריש”.

אלדר ממן

אלדר ממן


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.