No Tag To Print

אין אחדות
View of the Hebrew Univerisyt in Jerusalem. The university was opened in 1925, and today enlists 23,500 students. July 25, 2009. Photo by Nati Shohat/Flash90 *** Local Caption *** ??????????? ?????? ???? ??????????? ?????? ????

עתירה: המרצה קרא לסטודנטים "נאצים" ו"נערי היטלר"

תנועת אם תרצו עתרה לבג"צ נגד שר החינוך, המועצה להשכלה גבוהה והאוניברסיטה העברית בדרישה להעמיד לדין את פרופ' עמירם גולדבלום

בחודש מאי האחרון פרסם גולדבלום תגובות באינטרנט שבהן הכריז כי לא יאפשר לסטודנט עם סממן כזה או אחר של "אם תרצו" לשבת בכיתה שלו. כן הודיע, כי ינסה לחבל בעתידם האקדמי של חברי "אם תרצו" וכינה אותם נאצים, "נערי היטלר" ו"כלבים".

תנועת "אם תרצו" התלוננה לנשיא האוניברסיטה העברית, אשר התנער מדבריו של גולדבלום – אך סירב להעמידו לדין משמעתי. בתגובה הגישה "אם תרצו" תלונה למועצה להשכלה גבוהה – וגם שם הסכימו עם "אם תרצו" כי הדברים שפירסם גולדבלום הם עבירה משמעתית ומפרים את חוק זכויות הסטודנט – אך סירבו לחייב את האוניברסיטה העברית להעמידו לדין.

ב-2016 פירסם מבקר המדינה דו"ח חריף התוקף את האוניברסיטה העברית על כך שהיא נמנעת מלנקוט הליכים נגד מרצים שעברו עבירות משמעת.

בעקבות הדו"ח החליטה המל"ג לנקוט קו נוקשה המחייב אוניברסיטאות לקיים הליכים משמעתיים נגד מרצים, אך התנהלות המל"ג בפרשת גולדבלום מלמדת כי מדיניות זו לא מיושמת בפועל.
בעתירה נכתב כי לא רק שההתבטאויות החריפות של גולדבלום, הן עבירה על תקנון המשמעת של האוניברסיטה אלא הן מהווות "אפקט מצנן" המרתיע תלמידים מלהצטרף לתנועה מחשש שייפגע העתיד האקדמי שלהם.

עו"ד ערן בן ארי, המייצג את אם תרצו בעתירה: "לא יעלה על הדעת שמרצה יאיים בפומבי על עתידם האקדמי של סטודנטים אשר רוצים להשמיע את קולם בשוק הדעות בקמפוס כחוק, ואילו האוניברסיטה, המל"ג ושר החינוך מטייחים זאת ומתחמקים מהעמדתו לדין משמעתי. במדינה מתוקנת פרופ' גולדבלום היה מפסיק להיות מרצה מן המניין כבר מזמן. העתירה הזו היא צעד חשוב במאבק על חופש הביטוי".

It is not Android