התמונות והסרטון באדיבות "קבוצת דוברים וכתבים הבמה הפתוחה":עוד באותו נושא