No Tag To Print

שיח משותף מסביב למדורה
צילום: פלאש 90

ערעור המדינה התקבל: הקורס לגברים חרדים בלבד ימשיך

לאחר צו המדינה הזמני שהוטל על ידי בית הדין האזורי לעבודה, שקבע כי הקורס המדובר יופסק עד אשר יצורפו אליו לפחות 10 נשים, קיבל היום (ג') בית הדין הארצי לעבודה את ערעור המדינה וביטל את הצו

צילום: פלאש 90

בית הדין הארצי לעבודה קיבל היום (ג') את ערעור המדינה וביטל את צו המניעה הזמני שהוטל על ידי בית הדין האזורי לעבודה, אשר קבע כי הקורס שהחל לפני מספר חודשים ויועד לגברים בלבד, יופסק עד אשר יצורפו אליו 10 נשים לפחות. בהחלטתו קבע בית הדין כי "מקרה זה אינו בין המקרים החריגים אשר מצדיקים שינוי המצב קיים". בתגובה לכך, החליטה שדולת הנשים בישראל על הגשת עתירה מידית לבג"ץ.

מטרת הקורס המדובר המשתייך לתכנית "משפיעים", היא גיוס עתודת אקדמאים ואקדמאיות מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית, במטרה לשלב אותם כעובדים במגזר הציבורי. במסגרת הקורס, כיאה למסורת ולנהוג בציבור החרדי, מסלולי ההכשרה לגברים ולנשים נפרדים זה מזה. המחזור הראשון שנפתח יועד לגברים בלבד, והמחזור המיועד לנשים עתיד להיפתח באוקטובר 2018. בסיום ההכשרה יעבדו הבוגרים במשך שנתיים ברשויות המקומיות.

כאמור, לפני כחודש, ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים הורה לנציבות שירות המדינה לצרף באופן מידי לתכנית ההכשרה "משפיעים – חרדים לשירות המדינה" לפחות עשר נשים, או שהתכנית כולה תוקפא. המדינה, כאמור,  ערערה על ההחלטה, וכבר בשבוע שעבר קבע בית הדין הארצי לעבודה כי הקורס יימשך עד הדיון בבקשת הערעור. היום (ג') הודיע בית הדין הארצי לעבודה באופן סופי כי המחזור הראשון של תכנית "משפיעים" ימשיך כסדרו, אולם ההכרעה מתייחסת לתכנית כולה ולא רק לקורס ולמחזור הספציפיים האלה. השופטים הדגישו כי ההליך נוגע בשאלות עקרוניות ביותר שמשפיעות על כלל החברה הישראלית.

בעקבות ההחלטה, בימים אלה נמשכים במרץ תהליכי המיון למחזור המקביל המיועד לנשים חרדיות, כפי שהבטיחה המדינה. עד כה הגישו מועמדות לתכנית יותר מ-300 נשים חרדיות.

 

It is not Android