No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90

ערכו של אוסף פרל נאמד מחדש לאחר התגלית במוזיאון יד ושם

אוסף פרל הוא אוסף אומנות בינלאומי מרהיב אשר החל את מסעו בפולין, בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה.

ציור אחר ציור אסף הנדבן היהודי האמיד אליעזר פרל, בעליו של מפעל צבעים ונכסי נדל"ן רבים בעירו. האוסף כולל עשרות ציורי שמן על בד ומאות ציורי נייר- אשר צוירו בידי האומנים המובילים בעולם האומנות, בניהם ציירים רוסיים רבים: קנדינסקי , ליסצקי , מלביץ , הנרי רוסו, ג'ורג' ברק, פרנרד לז'ה, פול קליי, פראנץ' מרק, גבריאל מונטר ונוספים.
כאשר הגיע האוסף לישראל והתגלגל לידיו של ישראלי בשם אלברט עמר, אשר העבירו בירושה לחתנו שחר שטרית, החל מסע גילוי מרתק אודות קורות אוסף פרל מן הימים בהם נשמר בפולין, בידי היהודי הנדבן. המסע החל בחשיפת מקורות ומקורבים אשר ידעו לספר את תולדות האוסף וקורות אליעזר פרל, לרבות סיפור עלייתו לישראל והעברת האוסף לידי בנו מרדכי פרל בעודו בחיים, מתנה וללא תמורה. האוסף נמכר על ידי מרדכי לאלברט עמר, ישראלי אשר העבירו בירושה לחתנו שחר שטרית, אשר מוסיף ומחזיק בו עד היום.

אלא שהסיפור המרגש נדרש לאסמכתאות, ואלו נמצאו בימים אלה. המסע אשר כלל בדיקות מדעיות מקיפות לבדים ולצבעים, ניתוחים היסטוריים וחיפוש אחר מסמכים,נחתם בימים אלו במוזיאון הלאומי לשואה ולגבורה בירושלים- יד ושם. המסמך שנגלה במוזיאון חשף הסכם אשר נכתב בכתב יד בין אליעזר פרל לשכנתו הפולניה בשנת 1946 עת שב מן המחנות לאחר ששרד את התופת ואת המלחמה.
המסמך חושף כי עם תחילת המלחמה העביר אליעזר פרל לידי שכנתו למשמורת את אוסף הציורים המדובר, ואף הפקיד בידיה יהלומים ופרטי יודאיקה. עם סיום המלחמה ושחרור המחנות שב אליעזר פרל לבית שכנתו וקיבל לידיו בחזרה את כל אשר הופקד ואף ערך עמה מסמך המאשר זאת ומפרט את היצירות שהושבו לבעליהם.
ברנרד בן שושן, בעליה של גלריית ברנרד הוותיקה בתל אביב, מלווה את אוסף פרל ואת שחר שטרית מזה עשרים שנים. בן שושן היה אחראי על עשרות בדיקות מדעיות אשר בוצעו ליצירות לאורך השנים וליווה את שטרית מרגע בו פנה אליו, עם קבלת האוסף לידיו, ועד לגילוי המרעיש אשר נמצא במחסני המוזיאון המפורסם, ומהווה חותמת ואסמכתא סופית לסיפור המרגש.