אחרי שמפלגתו הפיצה הודעות כוזבות, ערוץ 20 שלח מכתב התראה לפני לעופר ברקוביץ׳, המתמודד על תפקיד ראש העיר .

'

 

תחת הכותרת: ״פרסום לשון הרע – התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים״, דורשת היועצת המשפטית של הערוץ, עו״ד מירי נאור אליאס, להפסיק מיידית הפצת הודעות סמס שקריות, ככל שהן קשורות בערוץ. עוד נדרש ברקוביץ׳, לשלוח הודעות התנצלות לכל מי שקיבל את ההודעות של מפלגתו.

"בימים האחרונים מופצות הודעות טקסט טלפוניות לתושבי ירושלים, וכן מתנהלות שיחות טלפון בין אנשי לתושבי העיר, בהן אנשי מפיצים טענה שקרית, לפיה ערוץ 20 הודה בזה שאין שום קשר בין הקרן החדשה להתעוררות".

עוד נכתב כי אנשי התעוררות, "אשר לא הצליחו להוכיח טענות כוזבות קודמות שלהם לפיהן מדובר בכתבה ממומנת, שינו טקטיקה, ובימים האחרונים שנותרו עד לבחירות, מפיצים כי הערוץ חזר בו מהדברים שפורסמו בכתבה.

פרסום מידע כוזב זה מהווה הוצאת דיבה ולשון הרע עפ"י חוק איסור לשון הרע תשכ"ה -1965".

לבסוף נכתב כי "תנועת התעוררות בראשותך נדרשת להפסיק לאלתר את הפצת ההודעות השקריות ולשלוח במקומן – לכל מי שנשלחה לו הודעה כאמור – התנצלות והבהרה כי ערוץ 20 לא חזר בו מהטענות שהעלה בכתבה. ככל שלא תפעל לאלתר כאמור לעיל, בדעת הערוץ לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו. אין באמור לעיל או במה שאינו אמור בו, כדי למצות את זכויות הערוץ או כדי לוותר או לגרוע מכל זכות או טענה העומדות לוואלה שמורות לו במלואן".

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20:עוד באותו נושא