No Tag To Print

נתפסו המחבלים
ערב הוקרה לשוטרים חרדים

ערב הוקרה למאות החרדים המשרתים במשטרת ישראל: "בחרו בדרך חיים מקצועית"

פיקוד משטרת ישראל מוקיר את בני המגזר החרדי המשרתים במסגרות המשטרה בערב שהתקיים אתמול (שני).

כ-200 שוטרים ושוטרות מהמגזר החרדי משרתים בימים אלו במסגרת משטרת ישראל. השוטרים המשתייכים לכל גווני הקשת החרדית משרתים במסגרת המותאמות להם בשירות סדיר ובקבע.

כיום ניתן למצוא את השוטרים החרדים בכל ענפי המשטרה השונים ובדגש רב על תפקידי הסיירים המהווים את חוד החנית של פעילות המשטרה אל מול האזרחים. השוטרים משובצים בתפקידי מודיעין מסווגים, בתפקידי חקירות יחודיים, במקצועות הלוגיסטיקה והטכנולוגיות המתוחכמים ביותר. כמו כן משרתים בני ובנות המגזר החרדי ובהצלחה יתרה גם במערך המשפטי והחשבונאי של משטרת ישראל.

השוטרים מלווים לאורך תפקידם על ידי קציני ושוטרי אגף משאבי אנוש של משטרת ישראל בפיקודה של ניצב עינת גיל צובארי כמו כן מקבלים השוטרים מענה הלכתי צמוד על ידי רב המשטרה הראשי נצ"מ רמי ברכיהו.

במשטרת ישראל רואים בבני ובנות המגזר החרדי כחלק אינטגרלי במערך האנושי של הארגון, ובהבנה כי משטרה הרוצה לתת מענה מדוייק, מקצועי ונכון למגוון האוכלוסיות השונות המהוות את המרכיב האנושי במדינה, צריכות ייצוג של בני המגזרים השונים לרבות המגזר החרדי.

ההבנה הזו מתורגמת הלכה למעשה על ידי אגף משאבי אנוש שדואגת ליצירת סביבת עבודה ההולמת את צורכי השוטרים החרדים.

במשטרת ישראל מציינים את ההצלחה בהשתלבותם של השוטרים ורואים בבני המגזר החרדי את מאגר איכות האדם מהטובים והנבחרים במדינת ישראל. מפקדי היחידות מעלים על נס את פועלם של השוטרים ומציינים כי מדובר 'בזן אחר' של חשיבה המגיע כחלק מובנה באישיותו של השוטר והשוטרת החרדים.

המפקדים מציינים כי תרומתם של השוטרים הינה דו סיטרית. מחד הם תורמים לארגון הן בתפקידים והן בהשפעה סביבתית על הסובבים אותם, מאידך השוטרים והארגון נחשפים למיוחדות של אורח החיים החרדי ובכך נופלות מחיצות רבות בהכרת השונה.

יש לציין כי משטרת ישראל רואה בבני הציבור החרדי 'כבני בית' בארגון ורואה בכל תפקיד הקיים במשטרה כתפקיד בו בן המגזר החרדי יוכל להשתלב.

"מטובי בניה ובנותיה של מדינת ישראל"

אתמול (שני) משטרת ישראל ערכה ערב הצדעה ייחודי המותאם לשוטרים והשוטרות.

הרב הראשי למשטרת ישראל נצ"מ הרב רמי ברכיהו המלווה באינטנסיביות את השוטרים ואשר נותן להם מענה הלכתי לשאלות הנשאלות על ידם באשר לשירותם במשטרה העלה על נס את פועלם הרב.

עוד הוסיף וציין בדבריו כי ערב הוקרה לשוטרים הוא בראש ובראשנה הערכה לבני המשפחה התומכים בשרותם של השוטרים החרדים. הרב ברכיהו נגע בהשפעה של השוטרים על המשטרה ועל החיבור הערכי בין העולם החרדי לבין משטרת ישראל בדגש על מצוות המחברות בין האדם לחברו, ועל תפקידם של השוטרים בהגנה על המדינה פנימה.

סגן ראש אמ"ש תנ"צ אמיר רצון העלה על נס את מעורבותם של השוטרים והשוטרות החרדים בארגון ואמר כי ניתן לקבוע בבטחה ששילוב המגזר החרדי במשטרה הוא מהלך מנצח – טוב לארגון, טוב לשוטרים החרדים וטוב לקהילה החרדית, ומהווה נידבך חשוב לקירוב לבבות.

תנ"צ רצון ציין כי משטרת ישראל כמשטרה לאומית נדרשת לספק שירות מיטבי לכל אזרח באשר הוא, וכי הפסיפס התרבותי ממנו מורכבת החברה הישראלית הופך משימה זו למאתגרת ביותר. כתפיסה בסיסית בפעילות המשטרה מתקיים שיח מול כל גווני החברה, וממנו נגזרות ההתאמות הנכונות לפעילות חיובית במגזרים השונים.

באשר לחברה החרדית ציין סגן ראש ראש אמ"ש כי היא חלק חשוב ממארג החברתי של מדינת ישראל, וככזה השילוב בין המגזר החרדי לשוטרים והשוטרות הבאים מתוכו הוא המתכון הנכון והראוי.

מפקח שמואל טרנובסקי, שוטר חרדי המשרת מזה מספר שנים, העלה על נס את פועלם של חבריו השוטרים החרדים ואמר: "מאות שוטרים ושוטרות מטובי בניה ובנותיה של מדינת ישראל שחונכו במוסדות הלימוד של החברה החרדית ושבחרו בדרך חיים מקצועית ויוצרת, ושמצאו כי אינה סותרת את השקפת עולמם".

"השוטרים מוצאים את עצמם יום יום כמייצגים את החברה החרדית במסדרונות המשטרה, ואולי חשוב מכך, מייצגים את משטרת ישראל בגאווה בחברה החרדית".

מפקח טרנובסקי העלה על נס את תמיכתם של בני המשפחה בשליחותם של השוטרים והשוטרות בלא זאת זה לא היה קורה: "אנחנו מודעים להקרבה הנדרשת מבני המשפחה שלנו בחברה החרדית ועל כך אנו מודים להם".

It is not Android